• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

EVNCPC triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024

Kinh tế 22/11/2023 15:47

(Tổ Quốc) - Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã yêu cầu các công ty Điện lực thành viên triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Đảm bảo cung ứng điện

Theo EVNCPC, thực hiện chỉ thị số 6131/CT-EVN ngày 15/10/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, EVNCPC yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ về đảm bảo cung ứng điện.

EVNCPC triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 - Ảnh 1.

EVNCPC triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Cụ thể: Xây dựng các kịch bản cung ứng điện và phương án ngừng giảm cung cấp điện trong giai đoạn mùa khô 2024 tương ứng với tăng trưởng phụ tải theo điều kiện bình thường và cực đoan của thời tiết trên địa bàn và các kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Đánh giá, phân tích các thuận lợi và khó khăn vướng mắc (nếu có) trong công tác đảm bảo cung ứng điện năm 2024, đề xuất các giải pháp cụ thể, trọng tâm đảm bảo đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân năm 2024. Báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, sẵn sàng vật tư, thiết bị dự phòng, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tin cậy trong các điều kiện thời tiết cực đoan như bão lũ, nắng nóng kéo dài; không để xảy ra các sự cố chủ quan.

Đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện

EVNCPC yêu cầu các đơn vị tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, thực chất trên phạm vi quản lý về tình hình cung ứng điện và khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp và người dân nâng cao nhận thức và hành vi sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp, triệt để tiết kiệm điện (TKĐ) theo Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường TKĐ giai đoạn 2023 – 2025 (Chỉ thị 20).

Đặc biệt, các đơn vị làm việc với Sở Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW triển khai công tác TKĐ theo Chỉ thị 20, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 06/6/2023 và văn bản số 4725/BCT-TKNL ngày 19/7/2023 của BCT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp đẩy mạnh TKĐ; chú trọng thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động và ký cam kết cụ thể đối với từng nhóm đối tượng khách hàng như chỉ đạo của EVN/EVNCPC.

Ngoài ra, tích cực làm việc với các nhóm khách hàng, các tổ chức chính trị - xã hội, các Tập đoàn lớn, trung tâm thương mại, giải trí,… còn nhiều tiềm năng tiết kiệm điện.

Thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện TKĐ của các trụ sở trực thuộc và các nhóm khách hàng trên website https://sudungdien.evn.com.vn.

Chủ động, sáng tạo trong triển khai các chương trình TKĐ đảm bảo hiệu quả; vận dụng các chi phí được quy định trong quy chế sản xuất - kinh doanh điện của EVN, EVNCPC và đơn vị; tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của UBND các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn và nguồn lực xã hội khác… để cùng tham gia triển khai các chương trình TKĐ đạt hiệu quả cao.

Tích cực tuyên truyền CBCNV và người thân tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023" ...

EVNCPC triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 - Ảnh 2.

EVNCPC yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, sẵn sàng vật tư, thiết bị dự phòng, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tin cậy trong các điều kiện thời tiết cực đoan như bão lũ, nắng nóng kéo dài; không để xảy ra các sự cố chủ quan.

Điều chỉnh phụ tải

Đối với nhiệm vụ về công tác điều chỉnh phụ tải, EVNCPC yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo Sở Công Thương các tỉnh/thành phố về công tác điều chỉnh phụ tải (DR) được quy định tại Thông tư 23/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 16/11/2017 quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Làm việc với các khách hàng tiêu thụ điện lớn (từ 1 triệu kWh/năm trở lên) để dịch chuyển thời gian sản xuất tránh giờ cao điểm của hệ thống trong các tháng mùa khô 2024. Các công ty điện lực nghiên cứu tham mưu, phối hợp với UBND/Sở Công Thương các tỉnh/thành phố cùng làm việc với các khách hàng lớn về nội dung này và các nội dung theo Chỉ thị 20.

Rà soát các khách hàng tiêu thụ điện lớn chưa ký thỏa thuận tham gia chương trình DR và thỏa thuận tiết giảm từ 30%-50% vào các khung giờ cao điểm khi hệ thống yêu cầu hoặc thỏa thuận đã ký hết hiệu lực/sắp hết hiệu lực để ký kết thỏa thuận mới.

Cập nhật thông tin lên phần mềm DRMS, sẵn sàng thực hiện các sự kiện DR khi cần thiết và có chỉ đạo từ EVN/EVNCPC.

Bên cạnh đó, tuyên truyền đến khách hàng về chương trình DSM nói chung và chương trình DR phi thương mại nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng hiểu rõ, tham gia chương trình.

Ngọc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ