• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giảng viên cao đẳng sư phạm phải giảng trực tiếp trên lớp từ 100-250 giờ/năm học

Giáo dục 04/05/2020 18:55

(Tổ Quốc) - Bộ GDĐT đang đăng tải lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm trước khi ban hành. Dự thảo lấy ý kiến đến ngày 30/5/2020.

Theo đó, dự thảo quy định chế độ làm việc của giảng viên giảng dạy tại các trường cao đẳng sư phạm trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm, nhiệm vụ của các chức danh giảng viên, định mức thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chế độ làm việc vượt định mức và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra giờ chuẩn.

Trong đó, quy định thời gian làm việc của giảng viên trong năm học là 44 tuần để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng và tham gia các hoạt động chuyên môn khác và được xác định theo năm học.

Thời gian nghỉ hằng năm (bao gồm nghỉ hè và nghỉ phép hằng năm theo quy định) của giảng viên là 6 tuần, của giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác quản lý là 4 tuần. Các chế độ nghỉ khác thực hiện theo quy định.

Dự thảo cũng quy định giờ chuẩn giảng dạy; thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo được tính bằng giờ chuẩn, trong đó một tiết giảng lý thuyết là 45' hoặc 50' được tính bằng một giờ chuẩn; định mức giờ chuẩn của giảng viên trong một năm học được quy định từ 200-500 giờ chuẩn, trong đó, giờ chuẩn trực tiếp trên lớp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định. Hiệu trưởng quyết định mức giờ chuẩn của giảng viên trong một năm học.

Giảng viên cao đẳng sư phạm phải giảng trực tiếp trên lớp từ 100-250 giờ/năm học - Ảnh 1.

Ảnh: Trường cao đẳng sư phạm Nghệ An

Bên cạnh đó, văn bản quy định định mức giờ chuẩn đối với giảng viên được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác đảng, đoàn thể có nghĩa vụ giảng dạy tối thiểu theo định mức quy đổi.

Đối với quy định về nghiên cứu khoa học, giảng viên phải dành ít nhất 1/4 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học để làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Mỗi năm giảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao tương ứng với chức danh hoặc vị trí công việc đang đảm nhiệm.

Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên được đánh giá thông qua các sản phẩm khoa học và công nghệ, các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Hiệu trưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho giảng viên và quy định cụ thể số giờ nghiên cứu khoa học được quy đổi.

Đối với những giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định, Hiệu trưởng căn cứ mức độ, hoàn cảnh cụ thể để xem xét khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học, xếp loại thi đua và giải quyết các chế độ chính sách liên quan.

Ngoài ra, trong một năm học, giảng viên giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ khác vượt định mức được hưởng chế độ làm việc vượt định mức theo quy định của pháp luật. Thời gian làm việc vượt định mức của giảng viên hằng năm không được vượt quá thời gian theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.

Đối với việc quy đổi các hoạt động chuyên môn ra giờ chuẩn. Trong hoạt động giảng dạy, một tiết giảng lý thuyết trên lớp cho tối đa 40 sinh viên được tính bằng 1 giờ chuẩn; một tiết giảng lý thuyết kết hợp làm mẫu ở thao trường, bãi tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, 1 tiết giảng môn giáo dục thể chất được tính bằng 1 giờ chuẩn.

Với lớp học trên 40 sinh viên, tùy theo điều kiện làm việc cụ thể đối với từng lớp ở từng chuyên ngành khác nhau, một tiết giảng lý thuyết trên lớp có thể nhân hệ số khi tính giờ chuẩn nhưng không quá 1,5. Một tiết giảng bằng tiếng nước ngoài đối với môn học không phải là môn ngoại ngữ được tính bằng 1,2-2 giờ chuẩn.

Bên cạnh đó, đối với các nhiệm vụ chuyên môn khác, việc quy đổi thời gian thực hiện ra giờ chuẩn do Hiệu trưởng quy định. Đối với các nhiệm vụ đã có kinh phí hỗ trợ thù lao từ các nguồn kinh phí khác thì không thực hiện quy đổi ra giờ chuẩn nhưng vẫn được tính vào tổng định mức giờ chuẩn để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

Dự thảo cũng quy định, giảng viên trong thời gian tập sự, thử việc chỉ thực hiện tối đa 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Giảng viên kiêm nhiệm thì áp dụng định mức giờ chuẩn thấp nhất trong số số các chức vụ kiêm nhiệm. Đối với giảng viên trong thời gian nghỉ hưởng trợ cấp BHXH, nghỉ theo các quy định được miễn giảm định mức giờ chuẩn giảng dạy theo tỷ lệ tương ứng với thời gian nghỉ.

K.V

NỔI BẬT TRANG CHỦ