• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giao ban Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí, Đảng bộ Bộ VHTTDL

Thực hiện: Thế Công | 25/06/2024

(Tổ Quốc) - Chiều 25/6, Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí - Đảng bộ Bộ VHTTDL đã tổ chức Giao ban các tổ chức Đảng trong Khối. Ông Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTTDL và ông Phạm Quế Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (Khối trưởng) chủ trì buổi giao ban. Dự buổi giao ban có đại diện cấp ủy các tổ chức Đảng trong Khối.

Giao ban Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí, Đảng bộ Bộ VHTTDL  - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi giao ban

Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí (NC,XB, BC) - Đảng bộ Bộ VHTTDL gồm 10 Đảng bộ, Chi bộ: Thư viện Quốc gia Việt Nam; Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam; Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc; Nhà xuất bản Văn học; Nhà xuất bản Thế giới; Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch; Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa nghệ thuật; Trung tâm Công nghệ Thông tin.

Báo cáo sơ kết công tác Khối 6 tháng đầu năm 2024, bà Nguyễn Thanh Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cho biết, từ đầu năm đến nay, hoạt động của Khối NC,XB, BC diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8, Nghị quyết Trung ương 9 khóa XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới…

Theo bà Nguyễn Thanh Thủy, trong bối cảnh khách quan nói chung có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Bộ VHTTDL, Cấp ủy đảng các đơn vị trong Khối NC,XB,BC đã lãnh đạo, động viên, khuyến khích đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động trong Đảng bộ nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, đạt được nhiều kết quả trong công tác.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ, ngay từ đầu năm các cấp ủy Đảng đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị ban hành Nghị quyết giữa Đảng và Chính quyền thống nhất chủ trương về một số nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng để tổ chức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Giao ban Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí, Đảng bộ Bộ VHTTDL  - Ảnh 2.

Ông Phạm Quế Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch điều hành buổi giao ban

Đảng viên trong Khối luôn gương mẫu thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động của đơn vị. Thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh" tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, tư tưởng đảng viên, quần chúng trong Khối ổn định, yên tâm công tác, tích cực đóng góp vào hoàn thành kế hoạch công tác đã đề ra.

"Các cấp ủy Đảng Khối NC, XB, BC đã nghiêm túc triển khai việc học tập, nghiên cứu quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ cấp trên. Chủ động, tích cực thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" – bà Nguyễn Thanh Thủy nêu rõ.

Các cấp ủy Đảng Khối NC, XB, BC đã xây dựng chương trình, kế hoạch sát chức năng, nhiệm vụ, triển khai tốt chương trình công tác năm 2024; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm lãnh đạo tổ chức đoàn thể, xây dựng đơn vị vững mạnh.

Về cơ bản, tư tưởng viên chức, người lao động, đảng viên trong Khối NC, XB, BC ổn định, không có những biểu hiện phát sinh tư tưởng làm ảnh hưởng đến tình hình nội bộ. Luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, góp phần tích cực vào quá trình triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Các đơn vị xuất bản đảm bảo không có sai phạm về xuất bản phẩm.

Nêu rõ một số tồn tại, hạn chế, bà Nguyễn Thanh Thủy cũng đồng thời nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trong 6 tháng còn lại năm 2024 của Khối đó là, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với Ban Cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác nghiên cứu, xuất bản, báo chí của Khối, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Chủ động, quyết liệt xây dựng các giải pháp thiết thực, cụ thể, sát thực tế phù hợp với điều kiện của các đơn vị để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2024 đã đề ra.

Giao ban Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí, Đảng bộ Bộ VHTTDL  - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thanh Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch báo cáo tại buổi giao ban

Chủ động phối hợp cùng với Lãnh đạo đơn vị cụ thể hóa Nghị quyết của các cấp bộ Đảng, kế hoạch của đơn vị vào thực tiễn hoạt động chuyên môn, trên cơ sở đó động viên đảng viên và quần chúng có trách nhiệm, vượt qua thách thức, tập trung nguồn lực, trí tuệ của cả tập thể để cùng thực hiện có hiệu quả và chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của các đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng trong công tác chuyên môn.

Về nhiệm vụ và giải pháp triển khai công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối NC,XB,BC sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ cấp trên.

Đổi mới phương pháp, cải tiến cách thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả, tránh hình thức, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trong Khối tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng trong viên chức và đảng viên, làm cho các đảng viên, công chức, viên chức luôn vững về lập trường chính trị, thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị. Thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến tình hình chính trị nội bộ Đảng góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi giao ban, đại diện tổ chức Đảng trong Khối đã trao đổi, nêu ý kiến nhằm làm rõ hơn những kết quả trong công tác Đảng cũng như hoạt động chuyên môn đặc thù của từng đơn vị. Đồng thời, thẳng thắn nêu rõ những tồn tại, hạn chế và một số kiến nghị đề xuất đến đại diện lãnh đạo Đảng ủy Bộ VHTTDL.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Khối NC,XB, BC với nhiều khởi sắc nhất.

Giao ban Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí, Đảng bộ Bộ VHTTDL  - Ảnh 4.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban

Ông Nguyễn Tuấn Linh cũng cho biết, Ban Cán sự Đảng Bộ và Bộ trưởng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đổi mới hình thức, chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên trong tình hình mới.

Nhấn mạnh việc Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 144 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới và ra mắt Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ông Nguyễn Tuấn Linh cho biết sắp tới Đảng ủy Bộ sẽ quán triệt đến cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Bộ. Vì vậy, các Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cần triển khai quán triệt đến từng các cán bộ, đảng viên.

Chia sẻ với những khó khăn chung của một số đơn vị trong Khối NC,XB, BC, ông Nguyễn Tuấn Linh cũng yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trong Khối trong thời gian tới cần nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp; kiểm tra, giám sát công tác đảng. Quan tâm đến tâm tư, tình cảm cán bộ, đảng viên, người lao động. Việc thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở, trong đó nghiêm túc triển khai đối thoại với người lao động.

Giao ban Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí, Đảng bộ Bộ VHTTDL  - Ảnh 5.

Các đại biểu dự buổi giao ban

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL cũng yêu cầu các đồng chí Bí thư Đảng bộ, Chi bộ đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tập trung rà soát quy hoạch để khẩn trương kiện toàn cấp ủy.

Nhấn mạnh về một số nhiệm vụ những tháng còn lại, ông Nguyễn Tuấn Linh yêu cầu các đơn vị trong Khối tiếp tục nỗ lực hơn, khắc phục mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch từ đầu năm./.

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ