• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giao lưu “Đạo đức, nhân văn-nền tảng của sự phát triển”

Thời sự 04/08/2018 09:57

(Tổ Quốc) - Báo Văn hóa, Trường Đại học Duy Tân và Công ty Công ty Newsthoidai phối hợp tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Đạo đức, nhân văn-nền tảng của sự phát triển”.

Nhằm nâng cao vai trò của các cơ quan văn hóa giáo dục trong đào tạo và bồi dưỡng phương pháp tuyên truyền văn hóa nhân văn trước bối cảnh xã hội có những biến động lệch chuẩn, sáng 4/8, tại Đà Nẵng, Báo Văn hóa, Trường Đại học Duy Tân và Công ty Công ty Newsthoidai phối hợp tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Đạo đức, nhân văn-nền tảng của sự phát triển”.

Quang cảnh buổi giao lưu “Đạo đức, nhân văn-nền tảng của sự phát triển". Ảnh: Đức Hoàng

Phát biểu tại buổi giao lưu, nhà báo Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Báo Văn hóa cho biết: Ngày 9/6/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, hướng đến mục tiêu chung là “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 Nhà báo Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Báo Văn hóa phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: Đức Hoàng

Quán triệt mục tiêu nêu trên, Báo Văn hóa những năm qua đã thực hiện tốt chức năng là ấn phẩm tin cậy của ngành văn hóa, vừa là cầu nối giữa Bộ VHTTDL với các địa phương và là người bạn tin cậy của những người làm văn hóa cũng như độc giả trong cả nước.

“Rất nhiều hoạt động giao lưu đã được diễn ra khắp các vùng miền, địa phương trong cả nước cũng đã hướng đến chức năng tuyên truyền quảng bá văn hóa xã hội, nhằm định hướng dư luận xã hội trong xây dựng nền tảng văn hóa Việt, đẩy lùi những tiêu cực, thói xấu hủy hoại văn hóa của dân tộc”, nhà báo Chu Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Rất đông đại biểu, các em sinh viên tham dự buổi giao lưu. Ảnh: Đức Hoàng

Tổng Biên tập Báo Văn hóa cũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp chia sẻ kinh nghiệm hay từ các cơ quan, ban, ngành, nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về văn hóa nhân văn của Báo Văn hóa trong bối cảnh xã hội có những biến động lệch chuẩn. Qua đó, cũng giúp cho các em sinh viên của Đại học Duy Tân định hướng được con đường nghề nghiệp của mình.

Đức Hoàng

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ