• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Giáo viên hợp đồng lâu năm chờ đợi tuyển dụng đặc cách

Giáo dục 24/12/2019 12:06

(Tổ Quốc) - Sở GDĐT Ninh Thuận đã có văn bản trả lời về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên. Cụ thể, giáo viên Diệp Thái An hỏi: Tôi là giáo viên hợp đồng từ 2008 đến nay, có đóng BHXH đầy đủ, được lên lương theo định kỳ. Tôi được biết Bộ Nội vụ có Công văn số 5378/BNV-CCVC ưu tiên đặc cách cho giáo viên hợp đồng lâu năm vào biên chế. Xin hỏi, hiện công văn này đã được triển khai ở tỉnh Ninh Thuận chưa?

Giáo viên hợp đồng lâu năm chờ đợi tuyển dụng đặc cách - Ảnh 1.

Công văn của Sở GDĐT Ninh Thuận

Công văn của Sở GDĐT Ninh Thuận gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ, tiếp nhận Công văn số 4705/VPUB-KTTH ngày 27/11/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời chuyên mục HỎI -ĐÁP (ông Diệp Thái An); sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi và những văn bản có liên quan, Sở GDĐT có ý kiến phản hồi như sau:

Thực hiện Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước (trên cơ sở chủ trương của Bộ Chính trị thông qua Công văn số 9028-CV/TW ngày 11/3/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ thông qua Công văn số 1480/VPCP-TCCV ngày 05/6/2019 của Văn phòng Chính phủ), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4846/UBND-VXNV ngày 26/11/2019 về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung sau: “Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) được cấp có thẩm quyền phân bổ nhưng hiện nay chưa sử dụng để quyết định việc tuyển dụng đặc cách đối với nhóm đối tượng này theo chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ tại các văn bản nêu trên”.


PA

NỔI BẬT TRANG CHỦ