• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng

Giáo dục 11/08/2022 21:24

(Tổ Quốc) - Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nếu đảm bảo các điều kiện sẽ được hỗ trợ từ 2,2-3,7 triệu đồng.

Ngày 11/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập, Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong các CSGD mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Việc hỗ trợ nhằm giúp ổn định đội ngũ, tránh đứt gãy nguồn cung ứng nhân lực có kinh nghiệm cho các CSGD mầm non, tiểu học ngoài công lập, bảo đảm an toàn cho trẻ em và học sinh, giúp phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non, tiểu học yên tâm tham gia lao động, góp phần để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống và an sinh xã hội.

Việc hỗ trợ thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính để cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và CSGD mầm non, tiểu học ngoài công lập dễ dàng tiếp cận chính sách.

Không hỗ trợ đối tượng đã được hưởng chính sách đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4,5,6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia; nếu đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách thì chỉ giải quyết hỗ trợ theo chính sách cao nhất.

Đồng thời, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện. Phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ.

Giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng  - Ảnh 1.

Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong các CSGD mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ (ảnh minh họa)

Việc hỗ trợ ngân sách nhà nước được thực hiện như sau: Các tỉnh, thành phố có tỉ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương trên 60% tự bảo đảm kinh phí thực hiện.

Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương còn lại theo nguyên tắc: 80% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên. 60% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh chưa tự cân đối ngân sách còn lại (ngoài các tỉnh miền núi, Tây Nguyên). 40% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh, thành phố có tỉ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương còn lại.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương để thực hiện theo các nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

Đối tượng được hưởng hỗ trợ là cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên làm việc tại các CSGD mầm non thuộc lại hình tư thục, dân lập; CSGD tiểu học tư thục, trường mẫu giáo, mầm non SOS, trường tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên được hưởng chính sách khi bảo đảm 4 điều kiện: Là người đang làm việc tại CSGD ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4,5,6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP do không tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Có xác nhận làm việc tại CSGD ngoài công lập ít nhất hết năm học 2021-2022.

Mức hỗ trợ một lần mức 3.700.000 đồng/người áp dụng đối với cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Hỗ trợ một lần mức 2.200.000 đồng/người áp dụng đối với cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Thời gian thực hiện hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2022.

Bộ GDĐT được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định để triển khai thực hiện các nội dung quy định theo trình tự, thủ tục rút gọn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bộ Tài chính được giao bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách quy định, đồng thời căn cứ quy định tại Nghị quyết, quy định của pháp luật có liên quan và số thực chi của các địa phương để xem xét, hỗ trợ kịp thời từ ngân sách trung ương cho từng địa phương, định kì tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ nguồn lực để thực hiện, căn cứ đề nghị của UBND cấp tỉnh, Bộ Tài chính bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương tối đa bằng 70% mực dự kiến đề xuất để kịp thời thực hiện chính sách…

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả, công khai, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Sử dụng nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ mức 1.500.000 đồng/người đối với cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP và thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị quyết này… Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, UBND cấp tỉnh báo cáo HĐND cấp tỉnh bổ sung đối tượng, quy định mức hỗ trợ cao hơn nội dung chính sách quy định tại Nghị quyết này từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ