• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giới trẻ là lực lượng nắm giữ chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới

Thực hiện: Bảo Trân | 18/09/2023

(Tổ Quốc) - Giới trẻ có những lợi thế to lớn trong tận dụng các cơ hội, nhất là các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, là lực lượng nắm giữ chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới, những cách nghĩ và cách làm mới để xử lý hiệu quả những thách thức chung của toàn cầu trong hiện tại và tương lai

Giá trị văn hóa Việt Nam đã và đang phát triển, khẳng định hơn vị thế của mình trên trường quốc tế - Ảnh 1.

ĐBQH Châu Quỳnh Giao

Quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, đất nước, con người Việt Nam

Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc thành công việc đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Hội nghị là cơ hội để Việt Nam tuyên truyền, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, đất nước, con người, chính sách đối ngoại và thành quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đồng thời là cơ hội để tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là các nghị sĩ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia…

Ngoài ra, tại Hội nghị, các nghị sĩ trẻ cũng cho rằng, để phát huy giá trị văn hóa và con người trong phát triển bền vững thì vai trò và trách nhiệm của các nghị sĩ trẻ nói riêng và thanh niên nói chung rất quan trọng.

Chia sẻ với báo chí, đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Dao (Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang) cho rằng, việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự kiện đối ngoại đa phương có quy mô lớn nhất trong năm 2023 này đã góp phần khẳng định sự tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong tổ chức Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Từ chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” và chương trình làm việc của Hội nghị, nữ đại biểu cho rằng, ý nghĩa sau cùng của Hội nghị không chỉ góp phần thúc đẩy các lợi ích của nước ta về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững mà còn tuyên truyền, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, đất nước, con người Việt Nam; là cơ hội để tăng cường mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, trong đó có các nghị sĩ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia; tranh thủ sự ủng hộ của IPU… đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Điều quan trọng là việc tổ chức Hội nghị này đã thể hiện được sự ưu tiên, quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay phải đối mặt. Giới trẻ có những lợi thế to lớn trong tận dụng các cơ hội, nhất là các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, là lực lượng nắm giữ chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới, những cách nghĩ và cách làm mới để xử lý hiệu quả những thách thức chung của toàn cầu trong hiện tại và tương lai. Điều này đặt ra cho những người trẻ nói chung bao điều trăn trở, trách nhiệm, khát vọng và cống hiến.

Tích cực tham gia vào quá trình sáng tạo và chuyển đổi giá trị văn hoá thành sức mạnh nội sinh

Nữ đại biểu cũng chia sẻ, năm 2015, Đại hội đồng IPU lần thứ 132 tại Việt Nam đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về “Các mục tiêu Phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”. Thực tế cho thấy, tiến độ chung thực hiện các SDGs còn chậm. Theo Liên Hợp Quốc, chỉ có 12% các SDGs đang được thực hiện đúng hướng.

Điều này đòi hỏi cộng đồng quốc tế, cả Việt Nam chúng ta phải nỗ lực mạnh mẽ hơn để có bước đột phá nhằm đạt các Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030, trong đó có chuyển đổi số, tận dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa, phát huy vai trò của văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hóa gắn với phát triển bền vững.

Cũng theo vị đại biểu Đoàn Kiên Giang, Hội nghị là dịp tốt để Việt Nam tuyên truyền, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, đất nước, con người, chính sách đối ngoại và thành quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đồng thời là cơ hội để tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là các nghị sĩ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia; tranh thủ sự ủng hộ của IPU, các nghị viện thành viên đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đại biểu Châu Quỳnh Giao chia sẻ thêm, giá trị văn hóa và con người trong phát triển bền vững là một trong những nội dung được chú trọng tại Hội nghị này. Theo đại biểu, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam là một nhiệm vụ có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay. Điều này góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững đất nước.

Nghị quyết số 33 - Hội nghị Trung ương 9 khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã từng nhấn mạnh mối quan hệ giữa xây dựng, phát triển văn hóa và phát triển con người, xây dựng con người ở vị trí trung tâm của phát triển văn hóa; xây dựng văn hóa, phát triển con người hướng vào mục tiêu phát triển bền vững đất nước…

Theo vị đại biểu này, trong quá trình toàn cầu hoá và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế như hiện nay, chúng ta thấy các giá trị văn hóa Việt Nam đã và đang phát triển, khẳng định hơn vị thế của mình trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đi cùng với quá trình toàn cầu hoá, khi có điều kiện hòa mình vào thế giới văn minh của nhân loại, chúng ta, nhất là tuổi trẻ càng dễ trở nên bị mất phương hướng, tự đánh mất chính mình nếu không có bản lĩnh, thái độ, trình độ văn hóa cần thiết.

Hơn ai hết, mỗi một nghị sĩ trẻ nói riêng và thanh niên nói chung phải có ý thức trân trọng các giá trị văn hoá dân tộc; tích cực tham gia vào quá trình sáng tạo và chuyển đổi giá trị văn hoá thành sức mạnh nội sinh. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để hướng tới hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với những giá trị cốt lõi “Tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”…

"Với tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết, năng động, nhạy bén, sáng tạo, các nghị sĩ trẻ sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực, đa chiều trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó có sứ mệnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam giúp cho đất nước cũng như thế giới phát triển một cách bền vững hơn" - đại biểu Châu Quỳnh Giao bày tỏ tin tưởng./.

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ