• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Thời sự 17/08/2022 20:09

(Tổ Quốc) - Chiều 17/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp.

Theo Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, mục tiêu của Kế hoạch là cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ của Bộ VHTTDL được phân công tại Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (ban hành theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.

Kế hoạch xác định các công việc trọng tâm, trọng điểm của từng lĩnh vực và phân kỳ thời gian thực hiện, làm cơ sở xây dựng chương trình công tác hàng năm. Phân công cho các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL thực hiện Kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo các nhiệm vụ được giao.

Góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp góp ý dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL đã đóng góp các ý kiến cụ thể vào Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam trình bày Dự thảo Kế hoạch.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho rằng, Dự thảo Kế hoạch đã tập trung được các định hướng, các dự liệu rất lớn, tuy nhiên, có nhiều điểm phải chỉnh sửa để Kế hoạch rõ ràng hơn. Đặc biệt, về phần phụ lục của Dự thảo Kế hoạch vẫn còn một số điểm trùng lặp, hoặc chưa thống nhất. Theo Thứ trưởng, điểm quan trọng nhất là phải xác định được các đầu mối, thời gian thực hiện, thời gian triển khai và các từ ngữ sử dụng trong Kế hoạch phải rất chính xác.

Góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông kết luận cuộc họp.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ phải được xác định rõ ràng, hợp lý để sắp xếp nguồn lực, không có những nội dung trùng lặp với mục tiêu.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị các đơn vị rà soát lại các thông tin thật chính xác, có thêm nhiều phiên làm việc để tập hợp các ý kiến, tiếp tục phối hợp để hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch trong thời gian tới.


Xuân Trường

NỔI BẬT TRANG CHỦ