• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Hà Giang đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hoá 18/07/2020 13:58

(Tổ Quốc) - Hà Giang đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Sơn La đến năm 2025 đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; Ngành VHTTDL Lai Châu tiếp tục tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8 là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Hà Giang: Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về Luật Hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Gia đình tỉnh Hà Giang đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ.

Cụ thể, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục thực hiện các Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của UBND tỉnh về công tác gia đình; Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực gia đình, các kiến thức cơ bản về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới,…; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (25/11); Phối hợp tổ chức Hội thi "Tìm hiểu về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; hôn nhân gia đình nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2020" tại huyện Hoàng Su Phì; Hội thi tìm hiểu về Công tác gia đình gắn với xây dựng Nông thôn mới tại huyện Quang Bình.

Hà Giang đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: doisongphapluat.com

Để triển khai tốt các nhiệm vụ trên, nhiều giải pháp đã được đưa ra, bao gồm: Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác Gia đình; Củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ở cơ sở; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về công tác gia đình; xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo chuyên đề về công tác gia đình; Đưa mục tiêu về công tác Gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh và các huyện, thành phố, xã phường thị trấn; Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về Luật Hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình...; tổ chức các chiến dịch, sự kiện truyền thông, vận động về công tác gia đình; các hoạt động truyền thông, vận động trực tiếp tại gia đình, cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình... Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tiểu phẩm, kịch bản sân khấu về Luật Hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Chú trọng nội dung truyền thông, giáo dục, vận động về đạo đức, lối sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; Tiếp tục nâng cao sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Sơn La đến năm 2025 đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc

Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch 5 năm (2021-2025).

Cụ thể, giai đoạn này, trong lĩnh vực văn hóa, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy; Kế hoạch của UBND tỉnh.

Xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Sơn La đến năm 2025 đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, sâu rộng, bền vững, toàn diện, vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc; nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng và phát triển văn hóa, xác lập những mục tiêu nhiệm vụ trước mắt và các giải pháp lâu dài; là cơ sở hoạch định quy hoạch, kế hoạch từng bước thực hiện và xây dựng phát triển ngành văn hóa Sơn La trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện lịch sử, chính trị; các hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm. Thực hiện Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời; tổ chức xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, nghệ sĩ Ưu tú theo quy định; thực hiện công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025;…

Mục tiêu cụ thể được đặt ra tới năm 2025 là: 96% số xã, phường, thị trấn; 60% số bản, tổ, tiểu khu có nhà văn hóa; 72% số hộ gia đình; 50% số, bản, tổ, tiểu khu đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa;…

Ngành VHTTDL Lai Châu tiếp tục tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở VHTTDL đặt ra trong tháng 8.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực văn hóa, Sở VHTTDL sẽ tham mưu ban hành các văn bản về công tác quản lý các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: Dự thảo đề án "Phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2020 - 2030"; đề án "Bảo tồn, khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 – 2025".

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, của tỉnh trong tháng 8/2020 thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thông tin lưu động, hoạt động nghiệp vụ, cổ động trực quan, chiếu phim, văn hóa thông tin cơ sở gắn với việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch giao...; Tổ chức Liên hoan Hát then - Đàn tính, lần thứ V năm 2020 tại huyện Sìn Hồ; Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổ chức sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh Lai Châu tại thành phố Hà Nội. Thực hiện tốt công tác phục vụ độc giả, khách tham quan đến với thư viện, bảo tàng; xử lý nghiệp vụ sách, báo; hiện vật tại kho cơ sở. Xây dựng kế hoạch triển lãm ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị tại huyện Tam Đường.

Ngoài ra, Sở sẽ tham gia các hoạt động như: Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 tại tỉnh Tuyên Quang; Hội thi Tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tại tỉnh Tuyên Quang; Liên hoan tiếng hát ngành thư viện lần thứ V năm 2020 tại Đà Nẵng.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ