• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo

Thực hiện: Phương Anh | 11/12/2022

(Tổ Quốc) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành hai Quyết định số 4907/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Phát triển chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc gia và kiểm định các trường đại học Đông Nam Á" và Quyết định số 4909/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Thủ đô giai đoạn 2021-2025.

Đề án "Phát triển chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc gia và kiểm định các trường đại học Đông Nam Á".

Mục tiêu của Đề án nhằm kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo tiêu chuẩn quốc gia và kiểm định của các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) thuộc nội dung của Chương trình số 07/CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, hằng năm, 03-04 chương trình đào tạo trình độ đại học được tổ chức tự đánh giá. Đến năm 2025, 12 chương trình đào tạo trình độ đại học được tổ chức đánh giá ngoài và đạt chất lượng kiểm định, được cấp giấy chứng nhận bởi trung tâm kiểm định được cấp phép. Đến năm 2025, 02 chương trình đào tạo trình độ đại học trong các lĩnh vực Ngôn ngữ và Khoa học giáo dục được kiểm định theo theo tiêu chuẩn các trường đại học Đông Nam Á và được cấp phép đạt tiêu chuẩn chất lượng của các trường đại học Đông Nam Á.

Để thực hiện được các mục tiêu này, Đề án đưa ra 4 nhiệm vụ và 5 giải pháp chính. Trong đó, các nhiệm vụ chính gồm: Tổ chức kiểm định các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia với tiến trình thực hiện bao gồm: tự đánh giá; đăng ký và thực hiện đánh giá ngoài bởi cơ sở kiểm định được cấp phép; thông qua Hội đồng kiểm định đánh giá công nhận chất lượng; tiến hành cải tiến nâng cao chất lượng sau đánh giá. Tổ chức kiểm định theo theo tiêu chuẩn của các trường đại học Đông Nam Á trên cơ sở lựa chọn các chương trình đào tạo đã thực hiện tự đánh giá.

Đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên của nhà trường bảo đảm năng lực ngoại ngữ để thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của các trường đại học Đông Nam Á. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, thực hành để tổ chức các chương trình đào tạo chất lượng cao và đạt tiêu chuẩn kiểm định của các trường đại học Đông Nam Á.

5 giải pháp đưa ra gồm: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tự đánh giá các chương trình đào tạo; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá ngoài các chương trình đào tạo; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của các trường đại học Đông Nam Á; Đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên của Nhà trường đảm bảo năng lực chuyên môn nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ để thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của các trường đại học Đông Nam Á; Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, thực hành để đạt tiêu chuẩn kiểm định của các trường đại học Đông Nam Á.

Hà Nội: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo - Ảnh 1.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (Ảnh minh họa)

Đề án Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Thủ đô giai đoạn 2021-2025

Hai cơ sở đào tạo của Thủ đô thuộc phạm vi của Đề án này là Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.

Đề án được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng các thành tố chất lượng, từ đó, nâng cao chất lượng tổng thể của các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi của Đề án, phục vụ cho nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, thực hiện Chương trình 06/CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025".

Đề án đưa ra các mục tiêu cụ thể như: 100% giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đạt yêu cầu phẩm chất, trình độ đào tạo, năng lực thực tế và được bồi dưỡng chuyên môn hằng năm; 30-35% đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; 15% của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây đạt trình độ tiến sĩ vào năm 2025.

Xây dựng 13 chương trình đào tạo trình độ đại học, 08 thạc sĩ, 01 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, 04 chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng và mở mã ngành.

Tổ chức tự đánh giá 12 chương trình đào tạo trình độ đại học, 12 chương trình đào tạo trình độ đại học được tổ chức đánh giá ngoài và đạt chất lượng kiểm định, được cấp giấy chứng nhận bởi trung tâm kiểm định, 02 chương trình đào tạo trình độ đại học trong các lĩnh vực Ngôn ngữ và Khoa học giáo dục được kiểm định theo tiêu chuẩn của các trường đại học Đông Nam Á và được cấp phép đạt tiêu chuẩn chất lượng của các trường đại học Đông Nam Á.

Giữ vững quy mô tuyển sinh đối với hai cơ sở đào tạo đối với các ngành hiện có và tăng quy mô tuyển sinh hằng năm từ 3-5%, đồng thời, mở rộng đào tạo ngành 2, đào tạo song ngành. Mỗi năm có ít nhất 1 hội thảo quốc tế, 5 hội thảo quốc gia, 25 hội thảo/hội nghị về chất lượng đào tạo của nhà trường được tổ chức, tối thiểu 8 thỏa thuận hợp tác và 20 thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp được ký kết, 2 nhóm nghiên cứu mạnh về khoa học giáo dục được hình thành và hoạt động.

Mỗi năm biên soạn 08 giáo trình/ngành đào tạo, hệ thống học liệu điện tử được xây dựng đảm bảo phục vụ đầy đủ cho giảng dạy và học tập của giảng viên va sinh viên ở từng môn học của tất cả chương trình đào tạo…

Đến năm 2025, các cơ sở đào tạo của Thủ đô gồm trường Đại học Thủ đô Hà Nội và trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Đề án đưa ra 7 nhiệm vụ và 7 nhóm giải pháp. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy đã được UBND Thành phố phê duyệt đối với 02 cơ sở đào tạo. Phát triển đội ngũ giảng viên bảo đảm đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu trình độ đào tạo, đặc biệt tăng cường đội ngũ giảng viên có trình độ cao phục vụ tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo. Tăng cường phát triển chương trình đào tạo theo định hướng Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô giai đoạn 2025 và đến năm 2030, chú trọng đến các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, tăng quy mô tuyển sinh hằng năm, nhất là đối với các ngành ngoài sư phạm, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức đào tạo tất cả các ngành của mỗi cơ sở đào tạo. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên và trong sinh viên; tăng cường hợp tác phát triển với các đơn vị, cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, giáo trình, tài liệu, học liệu phục vụ hiệu quả cho tổ chức các chương trình đào tạo. Xây dựng và ban hành quy định về kiểm tra, kiểm soát nội bộ về tài chính; kế hoạch thực hành, tiết kiệm chống lãng phí và đảm bảo tự chủ kinh phí chi thường xuyên theo lộ trình.

NỔI BẬT TRANG CHỦ