• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Sinh hoạt chính trị về nội dung cuốn sách phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự 13/04/2023 10:15

(Tổ Quốc) - Ngày 12/4, Quận ủy Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hà Nội: Sinh hoạt chính trị về nội dung cuốn sách phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi sinh hoạt, đã trình chiếu video clip về lễ ra mắt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp đó PGS-TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) giới thiệu, phân tích về nội dung tác phẩm.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết: Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo, đã có nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn. Tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, những phương pháp tiến hành trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, với nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

Với ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn đó, việc quán triệt tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết có giá trị của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là hết sức cần thiết; qua đó, giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn nghiêm túc, trách nhiệm, công phu, kỹ lưỡng, khoa học, với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học.

Theo Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai, tác phẩm là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Qua tác phẩm này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta - một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go.

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 30/3/2023 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã ban hành kế hoạch tổ chức cụ thể, thường xuyên, bảo đảm tư tưởng, nội dung tác phẩm thấm sâu trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị, ngay sau buổi sinh hoạt chính trị, các cấp ủy Đảng nghiêm túc xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này gắn với sinh hoạt chính trị về Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của quận Thanh Xuân trong năm 2023 “Phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng đạo đức công vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Thanh Xuân” và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương; liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị mình.

Trong đó, phân tích, làm rõ sự phát triển về nhận thức, lý luận của Đảng ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; mục tiêu tổng quát, phương châm, tư tưởng, hành động và các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn nhiệm vụ này với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thấy rõ nhân tố quyết định, sức mạnh, động lực to lớn trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Tại buổi sinh hoạt, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã giao Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân làm cơ quan thường trực hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về tác phẩm của Tổng Bí thư; đưa nội dung tác phẩm vào Bản tin Thông tin nội bộ của Quận ủy, Sổ tay đảng viên điện tử, Cổng thông tin điện tử quận, các phương tiện truyền thông khác và đưa vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị quận.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ