• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế, thích ứng với dịch COVID-19

Kinh tế 04/11/2021 10:27

(Tổ Quốc)- Thành phố Hà Nội sẽ thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp và cá nhân trong năm 2021. Đồng thời Thành phố cũng tập trung đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trở lại trạng thái hoạt động bình thường trong thời gian ngắn nhất.

Miễn, giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Trong kế hoạch này, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, cụ thể: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 theo Nghị định số 52 của Chính phủ.

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng.

Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III, IV năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi ngành.

Giảm 30% thuế đối với hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp, tổ chức họat động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ ngày 1/10 đến 31/12/2021.

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền hằng nằm.

Hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp theo Nghị định số 80 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ. Trong đó tạo điều kiện tối đa cho hoạt động lưu thông hàng hóa; hỗ trợ giảm tiền điện theo Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ.

Đáng chú ý, thành phố Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo theo các chính sách của thành phố theo Quy định số 5742/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố; Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 9/9/2019 của UBND thành phố.

Hỗ trợ vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chính sách của thành phố. Hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, phát triển thị trường lao động.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp FDI, đẩy mạnh thủ hút đầu tư nước ngoài, phấn đấu hàng năm thu hút trên 4 tỷ USD.

Khuyến khích đầu tư nhà ở cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Hà Nội xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế, thích ứng với dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Kinh tế Hà Nội phấn đấu phục hồi, thích ứng với dịch COVID-19

Chuyển đổi sổ đế phát triển bền vững

Thành phố cũng tập trung đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trở lại trạng thái hoạt động bình thường trong thời gian ngắn nhất.

Thúc đẩy các ngành, lĩnh vực còn dư địa phát triển; đẩy nhanh khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thiết lập nền tảng phát triển bền vững. Phấn đấu hoàn thành mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng 7,5-8%.

Kế hoạch nêu rõ các kịch bản tăng trưởng kinh tế.,trong đó, kịch bản tăng trưởng cơ sở điều hành quý IV/2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,09-7,37%; năm 2021, GRDP tăng từ 2,35-3%.

Kịch bản tăng trưởng cơ sở phấn đấu, GRDP quý IV/2021, tăng trên 7,37%; năm 2021 tăng trên 3%. Kịch bản tăng trưởng cơ sở rủi ro, GRDP quý IV/2021, tăng thấp hơn 5,09%, cả năm 2021 tăng thấp hơn 2,35%.

Đối với kịch bản cơ sở điều hành năm 2022 và 2023: GRDP năm 2022 tăng 7-7,5%; GRDP năm 2023 tăng 7,5-8%.

Nếu năm 2024, 2025, GRDP duy trì tăng 7,5-8,5% thì GRDP trung bình 5 năm (2021-2025) tăng 6,5-7%.

Kịch bản cơ sở phấn đấu, GRDP năm 2022 tăng trên 7,5% và năm 2023 tăng trên 8%; nếu duy trì 2 năm (2024-2025) tăng 8,5% thì trung bình 5 năm (2021-2025) đạt trên 7,5%.

Kịch bản cơ sở rủi ro, GRDP năm 2022 tăng thấp hơn 7% và năm 2023 tăng thấp hơn 7,5%. Nếu 2 năm (2024-2025) tăng thấp hơn 7,5% thì trung bình 5 năm (2021-2025) sẽ thấp hơn 6,5%.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Thành phố Hà Nội đưa ra các chính sách, giải pháp hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, nhanh, hiệu quả tất cả các chính sách của Chính phủ, đồng thời, chủ động hỗ trợ theo khả năng, đặc thù của Thủ đô; tập trung vào các chính sách tác động ngay và một số chính sách dài hạn có tác động thúc đẩy kinh tế Thủ đô phát triển bền vững…

Cùng với triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đồng thời giao các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện kế hoạch trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kêu gọi: “Các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô phát huy bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên, phát huy tinh thần tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững, đoàn kết, chung tay, chung sức, đồng hành cùng các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô chiến thắng dịch bệnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra”.

Vũ Ninh

NỔI BẬT TRANG CHỦ