• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Tĩnh "chốt" phương án xử lý vụ hàng trăm công chức, viên chức sai phạm khi tuyển dụng

Pháp luật 23/12/2020 15:10

(Tổ Quốc) - Hai phương thức tuyển dụng được Hà Tĩnh dùng để khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2017 là tuyển dụng không qua thi, lập hội đồng kiểm tra, sát hạch và lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của người đứng đầu đơn vị sử dụng công chức, viên chức.

Để khắc phục các sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 494/KH-UBND thay thế Kế hoạch số 486/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh.

Theo đó, đối với các trường hợp được tuyển dụng vào cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa qua thi: thực hiện tuyển dụng bằng hình thức tuyển dụng không qua thi, thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiến hành tuyển dụng theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 6716/BNV-CCVC ngày 21/12/2020.

Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải khắc phục về quy trình, thủ tục tuyển dụng: lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của người đứng đầu đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức về việc trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và không thu hồi quyết định theo Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ.

Hà Tĩnh "chốt” phương thức tuyển dụng đối với số công chức, viên chức bị tuyển dụng sai - Ảnh 1.

Sau khi có kết quả kiểm tra sát hạch thì quyết định thu hồi hoặc không thu hồi quyết định tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức (ảnh: báo Công lý)

UBND tỉnh phân cấp cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ.

Thời gian nhận hồ sơ đề nghị xem xét khắc phục sai phạm từ ngày 23/12/2020 đến ngày 25/12/2020. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch hoàn thành trước ngày 31/12/2020. Địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch: tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch; tổ chức thẩm định kết quả đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng; thành lập hội đồng kiểm tra sát hạch.

Cũng theo văn bản này, sau khi có kết quả kiểm tra sát hạch thì quyết định thu hồi hoặc không thu hồi quyết định tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trường hợp không thu hồi quyết định tuyển dụng thì được giữ nguyên các quyết định có liên quan về công tác cán bộ sau khi được tuyển dụng trước đó; trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng thì đồng thời thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức đó sau khi được tuyển dụng mà không yêu cầu phải bồi hoàn các khoản tiền lương, phụ cấp và chế độ, chính sách khác theo quy định mà cán bộ, công chức, viên chức đã nhận kể từ khi được tuyển dụng.

Trước đó, ngày 24/3/2020, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 71-KL/TW về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị. Tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành rà soát lại số đối tượng này, qua rà soát, tỉnh Hà Tĩnh có 308 công chức và 199 viên chức khối Nhà nước giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2017 phải thi tuyển lại do sai phạm trong quá trình tuyển dụng.

P.Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ