• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Hải Dương: Tuyên truyền đấu tranh phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

Pháp luật 27/08/2020 08:17

(Tổ Quốc) - Qua 25 năm thực hiện Chỉ thị 814/CT-TTg ngày 12/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tạo được bước chuyển tích cực, không để phát sinh các tệ nạn xã hội nghiêm trọng; các vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời; hoạt động của các loại hình dịch vụ văn hóa, kinh doanh lĩnh vực văn hóa được quản lý tốt.

Hải Dương: Tuyên truyền đấu tranh phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: SGGP

Sở VHTTDL đã tham mưu HĐND, UBND ban hành một số văn bản như: Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 27/11/2007 về Phê duyệt quy hoạch các điểm hoạt động kinh doanh nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 89/2008/NQ-HĐND ngày 22/02/2008 về việc quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 2134/KH-UBND ngày 28/6/2018 thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch hệ thống tuyên truyền trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch các điểm kinh doanh nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025..

Hàng năm, thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở VHTTDL xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong các năm qua, nhiều sản phẩm văn hóa độc hại gây ảnh hưởng đạo đức xã hội. Các sản phẩm đó là những sản phẩm tuyên truyền, kích động bạo lực, hận thù cá nhân, truyền bá lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, chạy theo đồng tiền, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục, chạy theo thị hiếu thấp kém, tầm thường… dưới dạng các loại sách, báo, băng, đĩa hình, phim, clip, trò chơi điện tử, qua phát hành xuất bản phẩm. Các hoạt động giải trí, dịch vụ trong khách sạn, nhà hàng, quán karaoke…, các tụ điểm vui chơi giải trí, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ văn hóa phẩm, các trang thiết bị điện tử, công nghệ thông tin có những biến tướng phức tạp. Trước những diễn biến đó, ngành VHTTDL tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị 814. Cụ thể, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Sở và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực VHTTDL trên địa bàn, trong đó quan tâm triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Hội nghị Trung ương 9 khóa XII về "Phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Bên cạnh đó, thường xuyên thẩm định đánh giá hoạt động biểu diễn nghệ thuật và điện ảnh trên địa bàn tỉnh; tổ chức rà soát hoạt động quảng cáo, karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh; thẩm định và cấp phép tổ chức triển lãm; cấp giấy phép hoạt động quảng cáo, karaoke, vũ trường; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước chuyên đề về nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm cho công chức văn hóa cấp xã trên toàn tỉnh…

Công tác giám định và cấp giấy phép xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh được thực hiện đúng trình tự pháp luật, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xuất nhập khẩu văn hóa phẩm được sử dụng các sản phẩm văn hóa của các nền văn minh khác nhau trên thế giới đồng thời cũng ngăn chặn những sản phẩm văn hóa ngoài luồng, văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, ngành VHTTDL cũng tích cực phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh nhằm phát hiện, hướng dẫn và có biện pháp xử lý kịp thời những lĩnh vực có sai phạm; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực văn hóa theo các quy định hiện hành của nhà nước. Kết quả đã tổ chức thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về karaoke, biểu diễn nghệ thuật, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo…

Có thể nói rằng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 814/CT-TTg trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tác hại trước mắt và lâu dài của các loại sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Từ đó, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập và tác động tiêu cực của sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào nước ta; xây dựng môi trường sống lành mạnh, trong sạch./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ