• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng loạt sai phạm về công tác cán bộ tại Sở GDĐT Cần Thơ

Pháp luật 13/07/2021 10:57

Theo thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố Cần Thơ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Cần Thơ (giai đoạn năm 2018-2019), Sở GDĐT TP Cần Thơ còn để xảy ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ.

Ngày 12/7, Thanh tra TP Cần Thơ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở GDĐT TP Cần Thơ (giai đoạn năm 2018-2019). 

Theo kết luận thanh tra, Sở GDĐT TP Cần Thơ còn để xảy ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ.

Trong 2 năm 2018 và 2019, Sở GDĐT chưa tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định của thành phố. Ngoài ra, trình tự bổ sung quy hoạch tại Quyết định 3484/QĐ-SGDĐT, ngày 15/9/2018, của Giám đốc Sở GDĐT thực hiện không đúng theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bên cạnh đó, việc rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa được thực hiện nghiêm túc, hầu hết các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong năm 2018 và 2019 không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục, thời hạn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định ban hành kèm theo Quyết định 20/2012/QĐ-UBND.

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đảm bảo, nhiều hồ sơ bỏ qua những thủ tục quan trọng, có trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về công tác cán bộ như: bổ nhiệm đối với nhân sự tại chỗ nhưng không có trong quy hoạch, có trường hợp bổ nhiệm lại đối với nhân sự không đạt đủ mức tín nhiệm của tập thể. Đối với việc kéo dài thời gian giữ chức vụ cũng không đáp ứng đầy đủ điều kiện về trình độ và trình tự, thời hạn bổ nhiệm theo quy định; việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cũng có thiếu sót...

Trong việc điều động, luân chuyển công chức, viên chức không thực hiện trao đổi, thống nhất ý kiến trong tập thể cấp ủy và lãnh đạo Sở; không thực hiện triển khai kế hoạch đến các phòng và các đơn vị trực thuộc có liên quan. Quy trình điều động công chức, viên chức đối với một số trường hợp không đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, chưa có văn bản thống nhất của cấp ủy cơ quan; cá biệt có trường hợp không thực hiện quy trình bổ nhiệm và xét chuyển sang ngạch công chức theo quy định. Có trường hợp được điều động, bổ nhiệm từ hiệu phó sang hiệu trưởng trường THPT khác nhưng không thực hiện quy trình bổ nhiệm từ phó hiệu trưởng lên hiệu trưởng đối với nhân sự từ nơi khác và không thực hiện thủ tục đề nghị xét chuyển ngạch công chức trước khi điều động, bổ nhiệm...

Đối với việc xem xét, xử lý kỷ luật công chức, viên chức, Sở không ban hành thông báo xử lý kỷ luật, thời gian tổ chức xử lý kỷ luật quá hạn theo quy định, thành phần xử lý kỷ luật không đúng quy định.

Đối với những hạn chế, thiếu sót nêu trên, kết luận thanh tra cho rằng trách nhiệm chính thuộc về Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Giám đốc Sở GDĐT. Ngoài ra, cũng có phần trách nhiệm của Đảng ủy Sở, tập thể lãnh đạo Sở và Phòng Tổ chức cán bộ Sở.

Qua đó, Chánh Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố thu hồi Quyết định 3484/QĐ-SGDĐT, ngày 15/9/2018, của Giám đốc Sở GDĐT; thu hồi 32 quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quyết định điều động, luân chuyển công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý do không đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng trình tự, thủ tục để thực hiện lại quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với những cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở GDĐT do để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ qua kết quả thanh tra. Giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với Giám đốc Sở GDĐT và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Sở GDĐT vì đã để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ, gây dư luận không tốt trong thời gian qua…

Nguồn: Lan Ngọc/Báo điện tử Cần Thơ

NỔI BẬT TRANG CHỦ