• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu Giang: Sôi nổi Cuộc thi sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

14/07/2017 14:00

(Cinet) - Ban sơ khảo Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 1 năm 2016-2017 đã tiếp nhận 70 tác phẩm dự thi của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

(Cinet) - Ban sơ khảo Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 1 năm 2016-2017 đã tiếp nhận 70 tác phẩm dự thi của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
 
Ảnh: Internet


Ngày 13/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức họp Ban sơ khảo Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 1 năm 2016-2017 trên địa bàn tỉnh.Theo đó, từ khi phát động đến nay Ban sơ khảo Cuộc thi đã tiếp nhận 70 tác phẩm dự thi của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 10 tác phẩm thể loại thơ, 31 tác phẩm thể loại vọng cổ, 11 tác phẩm báo in và 18 tác phẩm tân nhạc...Ban sơ khảo sẽ tiếp tục nhận bài dự thi đến hết ngày 29/9. Sau đó, Ban sơ khảo sẽ tổ chức chấm và xếp hạng các tác phẩm đạt giải cấp tỉnh. Đồng thời, lựa chọn tác phẩm có chất lượng cao để tổng hợp gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương theo thời gian quy định cuối tháng 11/2017.Cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh, khuyến khích các hoạt động mới, có tính khơi dậy và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; động viên các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên và quần chúng nhân dân sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm tài liệu tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.Qua đó, phát hiện, nêu gương, góp phần nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sức thuyết phục.Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng thấm nhuần nội dung và nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ