• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu Giang: Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2019

Văn hoá 15/01/2019 18:37

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc thực hiện công tác gia đình năm 2019 trên địa bàn.

Hậu Giang: Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2019 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Phụ nữ Việt Nam

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời, thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là các gia đình văn hóa hướng tới việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Các nội dung thực hiện gồm: Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản về công tác gia đình của các cấp, các ngành, đặc biệt là các văn bản của UBND tỉnh; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; biên soạn, xây dựng, nhân bản, phát hành tài liệu về công tác gia đình; Tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về công tác gia đình; Hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cộng đồng; Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); Sơ kết việc thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"; Thu thập dữ liệu và báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về công tác gia đình, trọng tâm là tình hình thực thi nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình tại các cơ quan, tổ chức, địa phương; Thực hiện các nội dung đột xuất khác theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch này sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình cũng như công tác bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi. Từ đó kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển và hội nhập./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ