• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hiệu trưởng không đạt chuẩn sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ quản lý trường

Giáo dục 25/05/2020 11:52

(Tổ Quốc) - Cán bộ quản lý CSGD trong 2 năm liên tiếp có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn hiệu trưởng và có một năm được phân loại, đánh giá công chức, viên chức xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi đảm nhiệm chức vụ quản lý trường học.

Bộ GDĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, thay thế cho Quyết định số 22/2006/QĐ-BGDĐT ngày 12/5/2006 quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn.

Dự thảo thay đổi phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Cụ thể, theo Dự thảo, quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý CSGD mầm non, tiểu học, THCS chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại 2 điểm a và b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục.

Áp dụng đối với giáo viên, cán bộ quản lý CSGD chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo không thuộc đối tượng thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định trong các cơ sở giáo dục mầm non; trường tiểu học, trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS; trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình phổ thông cấp tiểu học và cấp THCS; trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Trong đó, đề xuất đối với sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, nếu giáo viên trong 2 năm liên tiếp có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Nếu giáo viên trong 2 năm liên tiếp có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

Điều 72. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo
1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:
a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;
b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

(Luật Giáo dục)

Dự thảo cũng đề xuất quy định đối với sử dụng cán bộ quản lý CSGD chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, nếu cán bộ quản lý CSGD trong 2 năm liên tiếp có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên hoặc được phân loại, đánh giá công chức, viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quản lý trường học đến hết nhiệm kì bổ nhiệm. Sau khi kết thúc nhiệm kì, không thực hiện bổ nhiệm lại chức vụ quản lý trường học mà bố trí làm nhiệm vụ khác phù hợp đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Nếu cán bộ quản lý CSGD trong 2 năm liên tiếp có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn hiệu trưởng và có một năm được phân loại, đánh giá công chức, viên chức xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi đảm nhiệm chức vụ quản lý trường học và bố trí làm nhiệm vụ giảng dạy hoặc được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp.

Cán bộ quản lý CSGD không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

Các CSGD xây dựng kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý CSGD chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, báo cáo phòng GDĐT để tổng hợp. Phòng GDĐT chủ trì, phối hợp với phòng nội vụ xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh phê duyệt thực hiện.

Dự thảo lấy ý kiến góp ý đến hết ngày 22/7/2020.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ