• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hòa Bình: Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Pháp luật 10/08/2020 16:42

(Tổ Quốc) - Sở VHTTDL Hòa Bình đã có Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu công tác quản lý nhà nước về xây dựng hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Sở VHTTDL đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố về công tác tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn theo quy định tại Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ VHTTDL.

Công tác tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng hương ước, quy ước đã được quan tâm chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở. Cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đã nhận thức được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước ở các khu dân cư và đã có sự chỉ đạo tích cực. Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương, cơ sở có hiệu quả nên công tác triển khai thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước ở các khu dân cư đã đảm bảo theo quy trình và nội dung xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Hòa Bình: Việc thực hiện hương ước, quy ước đã góp phần triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh - Ảnh 1.

Việc thực hiện hương ước, quy ước đã góp phần triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh. Nguồn: Báo Hòa Bình

Sở VHTTDL đã hướng dẫn phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về nội dung quy định tại Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các thôn, xóm, khu dân cư thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước phù hợp với các quy định theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018/QĐ-TTg đảm bảo không trái pháp luật. Xác định việc xây dựng hương ước, quy ước nhằm quy định những quy tắc xử sự chung trong cộng đồng dân cư, do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của nhân dân trong cộng đồng dân cư đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và những truyền thống văn hóa của dân tộc trong các cộng đồng dân cư.

Đến thời điểm ngày 1/1/2019, đã có 11/11 huyện, thành phố tổ chức quán triệt nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn cơ sở thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước tại thôn, bản, tổ dân phố. Các huyện, thành phố đã làm tốt công tác chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tiến hành triển khai và thống nhất bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Thông qua việc thực hiện hương ước, quy ước tại các thôn, xóm, tổ dân phố đã góp phần thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng đời sống văn hóa, tình làng, nghĩa xóm; bảo vệ môi trường; an ninh trật tự…hạn chế, từng bước loại bỏ các tập tục lạc hậu trong đời sống xã hội, phát huy những truyền thống tốt đẹp và hình thành các giá trị văn hóa mới, khôi phục, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; việc cưới đã đơn giản các thủ tục đảm bảo phù hợp với thuần phong, mỹ tục và điều kiện kinh tế của gia đình; chấp hành nghiêm Luật Hôn nhân và gia đình; không còn trường hợp thách cưới hay ép kết hôn. Nhiều địa phương đã hình thành những tập tục mới tốt đẹp như vận động đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, công trình công cộng; bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; bảo tồn gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc được quan tâm thường xuyên.

Hằng năm, các huyện, thành phố tổ chức rà soát, thống kê hiện trạng các loại hình di sản văn hóa phi vật thể là tập quán xã hội được ghi nhận trong hương ước, quy ước ở các địa phương để tổ chức bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Các giá trị văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể được bảo tồn và phát huy. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Nhà nước về di sản văn hóa nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa. Lồng ghép việc thực hiện hương ước, quy ước trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Hòa Bình, loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với thuần phong mỹ tục của địa phương.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ