• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Học văn hóa trong các trường nghề, Bộ GDĐT phải chỉ đạo cho tuyển sinh

Giáo dục 12/08/2022 20:59

(Tổ Quốc) - "Liên quan tới các quy định về việc tổ chức học văn hóa trong các trường nghề, Bộ GDĐT chỉ đạo bằng văn bản tuyển sinh vào các trường Văn hóa nghệ thuật. Bộ phải chỉ đạo xuống cho tuyển sinh bình thường, đặc biệt là tại Hà Nội, cái gì không phù hợp phải sửa để đảm bảo quyền lợi cho học sinh", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 diễn ra sáng nay (12/8).

Học văn hóa trong các trường nghề, Bộ GDĐT phải chỉ đạo cho tuyển sinh - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận những kết quả ngành GDĐT đã đạt được trong năm học 2021-2022, Phó Thủ tướng khẳng định, giáo dục là một quá trình liên tục, năm nào cũng phải làm và luôn luôn phải đổi mới trên tinh thần bám sát Nghị quyết 29/NQ-TW, đổi mới tất cả các khâu. Thời gian tới sẽ làm các chuyên đề, phối hợp với UB VHGD, Ban Tuyên giáo tiến hành từng bước một, từ sơ kết 5 năm thực hiện đổi mới, tiến tới tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết.

Thực hiện thực chất việc dạy và học để phát triển toàn diện đức - trí - thể - mĩ. Phó Thủ tướng nhắc lại, từ khi ra Nghị quyết, Bộ GDĐT cùng với Bộ VHTTDL đã quyết liệt đưa lại việc dạy thể dục vào trường phổ thông, chúng ta đã có bước chuyển mà tới đây cần nâng cao hơn nữa là vấn đề mĩ học, "Một tâm hồn đẹp thì chắc chắn sẽ hướng thiện hơn", Phó Thủ tướng khẳng định khi nói đến khía cạnh này.

Thực hiện quyết liệt đổi mới quản lý Nhà nước, Bộ GDĐT đúng vai quản lý Nhà nước, lo đúng những vấn đề chuyên môn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội cùng với Bộ để có được những điều kiện đảm bảo để chất lượng giáo dục được nâng lên nhanh hơn, bền vững hơn. Từ đổi mới quản lý Nhà nước đến đổi mới quản trị, thực hiện một bước tiến có tính cách mạng về quản trị đại học. Phải làm quyết liệt hơn trong trường phổ thông, tinh thần đảm bảo dân chủ trường học, huy động cả chính quyền lẫn cộng đồng cùng tham gia xây dựng một môi trường văn hóa và dân chủ trong trường học từ bậc phổ thông tới bậc đại học.

Rà soát, chủ động đề xuất các cơ chế về học phí, thực hiện tự chủ để nhằm có một tỉ lệ các trường thích hợp ở những vị trí, địa bàn thích hợp, có thể lo được lương cho giáo viên. Giảm biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước để lấy số biên chế đó cho các vùng nông thôn, làm sao cho đủ giáo viên gắn với mọi trường lớp để học sinh học ngày 2 buổi, không để tình trạng 60 học sinh/lớp.

Ứng dụng công nghệ để có một hệ thống dữ liệu nắm thật chắc về nguồn lực của ngành về giáo viên và cơ sở vật chất, gắn với thông tin dân số của từng địa bàn để toàn ngành, từng địa phương chủ động đảm bảo đủ lớp, đủ trường học, đủ giáo viên cho học sinh.

Bộ GDĐT phải chủ động, chặt chẽ phối hợp với Ủy ban Dân tộc để nghiên cứu đề xuất phương án thật cụ thể, tổ chức cho học sinh vùng dân tộc ít người theo hướng "ở nội trú hoặc bán trú nhưng học hòa đồng", nâng cao chất lượng của học sinh học ở các vùng dân tộc, miền núi. Chỉ có bằng cách này thì các vùng mới phát triển được và phải kiên trì thực hiện dù 15-20 năm sau mới biết kết quả. 

Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, bổ sung, đề xuất bổ sung các quy định huy động các nguồn đóng góp tự nguyện trong các trường học.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc rà soát các quy định về dạy thêm, học thêm, kiểm tra, cho điểm, sách tham khảo… đảm bảo không có bằng cách này cách khác dẫn đến việc các học sinh "phải tự nguyện" xin được học thêm, xin được đóng góp… Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước, quản trị nhà trường như học liệu điện tử, học trực tuyến… củng cố, thúc đẩy như một cách học bổ trợ lâu dài.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý tập trung làm ngay một số việc như, bù kiến thức trong đại dịch phải lên thật chi tiết, hướng dẫn, dùng biện pháp trực tuyến để bổ trợ, cố gắng tiết kiệm số năm hoàn thành bù kiến thức ngắn lại. Cùng với các địa phương phân bổ, tuyển dụng biên chế mới được bổ sung.

Theo dõi sát việc tuyển sinh đại học. "Liên quan tới các quy định về việc tổ chức học văn hóa trong các trường nghề, Bộ GDĐT chỉ đạo bằng văn bản tuyển sinh vào các trường Văn hóa nghệ thuật. Bộ phải chỉ đạo xuống cho tuyển sinh bình thường, đặc biệt là tại Hà Nội, cái gì không phù hợp phải sửa, đảm bảo quyền lợi cho học sinh", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về vấn đề SGK, Bộ GDĐT khẩn trương đôn đốc Bộ Tài chính trình Chính phủ sớm ra các văn bản cần thiết về chủ trương dùng ngân sách để mua SGK cho học sinh mượn, cố gắng làm trong năm nay.

Về học phí, Phó Thủ tướng nói rõ, Bộ phải hoàn thành Nghị quyết trên tinh thần giá dịch vụ giáo dục tính đúng, tính đủ. Đảm bảo phần đóng góp của phụ huynh, gia đình học sinh ở giáo dục phổ thông không tăng, giảm nhanh hơn lộ trình tiến tới miễn nhanh hơn lộ trình nếu có thể, còn phần ngân sách chi cho các cơ sở giáo dục hằng năm tăng theo mức độ phát triển của kinh tế đất nước.

Học văn hóa trong các trường nghề, Bộ GDĐT phải chỉ đạo cho tuyển sinh - Ảnh 2.

Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai năm học 2022 - 2023

12 tháng triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 hết sức nặng nề, đặc biệt với giáo dục phổ thông

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, năm học 2022-2023, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục triển khai thực Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và các Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; với mục tiêu đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, trong đó trọng tâm là tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Để thực hiện thành công mục tiêu này, Bộ GDĐT xác định việc hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách là khâu đột phá, là việc ưu tiên trước hết, trong đó triển khai rà soát các quy định theo hướng đẩy mạnh phân cấp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc chồng chéo, ban hành thêm cơ chế chính sách nhằm mở đường, tạo điều kiện cho tự chủ và đổi mới sáng tạo. Coi củng cố và phát triển đội ngũ giáo viên, đặc biệt giáo viên mầm non, phổ thông và lực lượng khoa học của các trường đại học yếu tố mang tính quyết định. Lấy việc hiện đại hóa hạ tầng giáo dục, chuyển đổi số, tăng cường tự chủ trong giáo dục, tăng cường dân chủ trong môi trường học đường, tăng cường yếu tố văn hóa trong môi trường học đường và thu hút các nguồn lực cho giáo dục là những giải pháp cần đẩy mạnh trong thời gian sắp tới.

Có thể nói, trong 12 tháng của một năm triển khai kế hoạch nhiệm vụ mới sẽ là một năm nhiệm vụ và công việc của ngành hết sức nặng nề. Đặc biệt với giáo dục phổ thông, trong 12 tháng tới các cơ sở giáo dục sẽ phải triển khai nội dung chương trình và SGK mới cho các lớp, lớp 3, 7, 10 và cũng trong 12 tháng tới tiến hành thẩm định, in ấn, xuất bản cho các lớp 4, 8, 11 và tổ chức triển khai biên soạn cho các lớp 5, 9, 12. Tất cả những nhiệm vụ lớn đó đều sẽ diễn ra trong 12 tháng tới. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ, "rất mong các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo địa phương phối hợp tốt cùng ngành đẩy nhanh tiến độ và chuẩn thời gian cho các việc như lựa chọn SGK, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng, sử dụng thật tốt các chỉ tiêu biên chế mà ngành vừa có để bổ sung nguồn giáo viên…"./.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ