• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Hội nghị văn hóa toàn quốc: Văn hóa là hồn cốt dân tộc

Tổ Quốc Media 20/11/2021 09:56

(Tổ Quốc) - Ngày 24/11 tới đây, Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ diễn ra nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về văn hóa. Đây là sự kiện quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã xác định các quan điểm, chủ trương mới, toàn diện, sâu sắc, đột phá về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước ta cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc. Trong phóng sự tuần này, chúng tôi sẽ mang tới cho các bạn những góc nhìn đa chiều về Hội nghị của ngành văn hoá.

Hội nghị văn hóa toàn quốc: Văn hóa là hồn cốt dân tộc

Thu Mai, Lê Minh, Việt Hùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ