• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội thảo khoa học "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp"

Văn hoá 06/05/2020 16:53

(Tổ Quốc) - Ngày 6/5, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức hội thảo khoa học "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp".

Hội thảo khoa học "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp" - Ảnh 1.

Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm lần thứ 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và thiết thực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Trung ương Đảng khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội thảo nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng ta, góp phần làm sáng rõ hơn những hoạt động và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng và cách mạng Việt Nam.

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Trong hội thảo này, Ban tổ chức đã nhận được hơn 40 tham luận của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, những người làm nhiệm vụ giữ gìn và phát huy di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Các bài tham luận đã đề cập tới nhiều nội dung sâu sắc, giàu tính gợi mở, tập trung vào những vấn đề: Hoàn cảnh và quá trình hình thành con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quá trình tiếp thu và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam; Quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Quá trình chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, tích cực chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền; Chỉ đạo đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với phong trào cách mạng, xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ giải phóng hoàn toàn miền Nam; Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN.

Trong đó, một số bài viết tập trung nêu bật những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Một số bài thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam, tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Người; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Công tác đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như ý nghĩa, giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua một số điểm di tích, tài liệu, hiện vật đang trưng bày và phát huy tác dụng tại Khu di tích…

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng sáng ngời trong lịch sử loài người thế kỷ XX và mãi mãi về sau. Người là một tấm gương lãnh tụ kiên cường, suốt đời chiến đấu không mệt mỏi vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, công bằng xã hội, củng cố, phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc trên toàn thế giới.

Hội thảo "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp" là dịp thể hiện lòng biết ơn vô hạn của các thế hệ người Việt Nam với công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là việc làm thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới" - Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Qua Hội thảo lần này chúng ta càng có đủ cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để khẳng định: Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Người, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là "một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc" đã "góp phần vào sự nghiệp giải phóng chung của toàn nhân loại vì hòa bình, độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội"./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ