• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hưng Yên: Năm 2019 tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt hơn 88 %

Văn hoá 15/01/2020 19:45

(Tổ Quốc) - Trong năm 2019, toàn tỉnh Hưng Yên có trên 2,3 nghìn đám cưới và gần 2 nghìn đám tang thực hiện nếp sống văn minh; 100% số làng, khu phố đưa nội dung thực hiện nếp sống văn hóa vào hương ước, quy ước.

Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia.

Hưng Yên: Năm 2019 tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt hơn 88 %   - Ảnh 1.

Chùa Chuông (thành phố Hưng Yên) - Ảnh tư liệu, ảnh minh họa

Theo nguồn tin báo Hưng Yên mới đây, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, trên cơ sở 5 nội dung, 7 phong trào TDĐKXDĐSVH, các ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh đã cụ thể hóa phù hợp với đặc thù từng địa phương, đơn vị, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Năm 2019, tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 88,5%; gia đình văn hóa đạt 91,5%; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 90%. Phong trào thể dục, thể thao có bước phát triển mạnh mẽ. Đến nay, 34% dân số toàn tỉnh tham gia tập luyện thể thao thường xuyên. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong năm 2019, toàn tỉnh có trên 2,3 nghìn đám cưới và gần 2 nghìn đám tang thực hiện nếp sống văn minh; 100% số làng, khu phố đưa nội dung thực hiện nếp sống văn hóa vào hương ước, quy ước. Hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH; chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt tiêu chuẩn bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào cho Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa; kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp; thẩm định và bình xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa sau 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ