• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng

Thời sự 31/01/2023 16:41

(Tổ Quốc) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Chiến lược nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, xây dựng văn hóa liêm chính; phòng ngừa tham nhũng trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, đồng thời phát hiện, xử lý tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; hợp tác quốc tế, thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Ban Chỉ đạo; chủ trì, kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo; trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong có nhiệm vụ giúp Trưởng ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; đề xuất Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo; chủ trì chỉ đạo Tổ công tác liên ngành xây dựng đề cương, dự thảo nội dung Chiến lược và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo để trình Chính phủ ban hành Chiến lược.

Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp với Phó Trưởng ban thường trực giúp Trưởng ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; tham gia chỉ đạo việc xây dựng đề cương, dự thảo nội dung chiến lược và việc chuẩn bị hồ sơ trình Chính phủ ban hành chiến lược.

Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành trực tiếp chỉ đạo, điều hành Tổ công tác liên ngành thực hiện việc xây dựng đề cương, dự thảo nội dung chiến lược và chuẩn bị hồ sơ trình Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quyết định của Trưởng ban Chỉ đạo về việc thành lập Tổ công tác liên ngành, giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược.

Ban Chỉ đạo sẽ họp thảo luận, thông qua dự thảo Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và hồ sơ trình Chính phủ dự kiến vào ngày 15/3 tới đây, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 31/3/2023.

Xuân Trường

NỔI BẬT TRANG CHỦ