• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia trình độ giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025

Giáo dục 01/04/2020 07:26

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học để xây dựng, phê duyệt chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, khối ngành của từng lĩnh vực giáo dục đại học nhằm đổi mới hoạt động đào tạo gắn với bảo đảm, nâng cao chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam; thiết lập mối quan hệ với khung trình độ quốc gia của các nước trong khu vực và trên thế giới; tạo ra cơ chế liên thông giữa các trình độ đào tạo; xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia trình độ giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025 - Ảnh 1.

Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia trình độ giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025 (ảnh minh họa)

Để triển khai Kế hoạch cần thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu gồm, xây dựng và ban hành các văn bản, tài liệu để triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học.

Trong đó, Bộ GDĐT xây dựng và ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, hoàn thành trong quý 3/2020.

Trong quý 4/2020, Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan xây dựng và ban hành các quy định, văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các hội đồng tư vấn khối ngành thực hiện xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, khối ngành của từng lĩnh vực trong giáo dục đại học. Xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học rà soát, điều chỉnh cấu trúc, nội dung, phương pháp thực hiện chương trình đào tạo bảo đảm theo quy định, phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động.

Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa hoặc ban hành mới các quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm định; bảo đảm phù hợp với chuẩn chương trình đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Khung trình độ quốc gia Việt Nam, hoàn thành trong quý 4/2021.

Cùng đó, xây dựng và ban hành chuẩn chương trình cho từng lĩnh vực và ngành đào tạo trong giáo dục. Các bộ thành lập Hội đồng tư vấn khối ngành gồm các chuyên gia đầu ngành ở các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu… hoàn thành trong quý 4/2020 để xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, khối ngành của từng lĩnh vực trong giáo dục đại học, trình Bộ GDĐT để thẩm định, ban hành, hoàn thành trong quý 4/2022.

Rà soát, cập nhật, phát triển chương trình đào tạo giáo dục đại học để thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với các trình độ của giáo dục đại học với Khung tham chiếu trình độ ASEAN.

Đẩy mạnh công tác truyền thông thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học. Cùng đó, kiểm tra, giám sát thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học.

Định kỳ hằng năm, Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát công tác triển khai Khung trình độ quốc gia tại các cơ sở giáo dục đại học.

Theo Kế hoạch, trong quý 4/2020, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ