• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị triển khai xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật Xòe Thái”

06/11/2016 11:00

(Cinet)- Thông báo kết luận số 4500/TB-BVHTTDL ngày 4/11 của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị triển khai xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật Xòe Thái” trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

(Cinet)- Thông báo kết luận số 4500/TB-BVHTTDL ngày 4/11 của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị triển khai xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật Xòe Thái” trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nghệ thuật Xòe Thái. Nguồn: dantri.com.vnNgày 26/10/2016, tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì Hội nghị triển khai xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật Xòe Thái” trình UNESCO đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (sau đây gọi là Hồ sơ nghệ Nghệ thuật Xòe Thái).Tham dự Hội nghị về phía Bộ VHTTDL có đại diện lãnh đạo: Cục Di sản văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; Ban Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam; về phía tỉnh Yên Bái có đại diện lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam báo cáo về dự thảo Đề án và Dự toán Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái, ý kiến phát biểu của các thành viên dự Hội nghị, Thứ trưởng ghi nhận sự cố gắng của Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam trong việc chủ động phối hợp với Cục Di sản văn hóa và các địa phương, đơn vị liên quan triển khai xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái. Trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để hoàn thiện dự thảo Đề án và Dự toán Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên để hoàn thiện kế hoạch xây dựng hồ sơ, cùng dự toán kinh phí chi tiết. Dự toán cần phân rõ dự toán kinh phí riêng cho từng tỉnh, tiến độ cụ thể của từng giai đoạn để làm cơ sở triển khai công việc; hoàn thiện Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái trước tháng 11/2017 để trình Bộ VHTTDL xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tại phiên họp cuối năm 2017 và trình UNESCO trước ngày 31/3/2018.Giao Cục Di sản văn hóa: theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái theo Kế hoạch phê duyệt; phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định Kế hoạch, trình Bộ trưởng phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam trong việc gửi hồ sơ trình UNESCO; hướng dẫn các địa phương trong việc xây dựng Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Xòe Thái giai đoạn 2017-2020 do tỉnh phê duyệt với lộ trình cụ thể từng năm.Đề nghị UBND các tỉnh: Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên chủ động thực hiện các công việc sau: thành lập Ban Xây dựng Hồ sơ của từng tỉnh; bố trí kinh phí xây dựng Hồ sơ do Sở VHTTDL trình (trên cơ sở dự toán chung được Bộ VHTTDL phê duyệt).Sở VHTTDL các tỉnh: chủ động tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án, Dự toán kinh phí trong kế hoạch năm 2017, trong đó bao gồm cả kinh phí tham gia bảo vệ Hồ sơ tại cuộc họp của Ủy ban liên Chính phủ cùng Bộ VHTTDL; phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam triển khai xây dựng hồ sơ theo Kế hoạch được duyệt, kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Bộ VHTTDL vấn đề phát sinh (nếu có); lập Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản Xòe Thái giai đoạn 2017-2020 trình Bộ VHTTDL thỏa thuận trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt; hàng năm xây dựng Kế hoạch để cụ thể hóa Đề án và cập nhật số liệu cho hồ sơ đề cử quốc gia đến ngày 31/11/2017.T.T
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ