• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Khai mạc Hội nghị Trung ương 13 bàn công tác nhân sự, văn kiện khóa XIII

Thời sự 05/10/2020 12:54

(Tổ Quốc) - Hội nghị Trung ương 13 sẽ thảo luận, xem xét nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Sáng 5/10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13 (khóa XII) chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị này, Trung ương thảo luận, cho ý kiến, xem xem xét về: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; việc tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

Đề cập tới công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XIII trong phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ cuối tháng 12/2018 đến tháng 9, sau khi Trung ương cho ý kiến, trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch Trung ương khóa XIII với tổng số 227 người.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho những người được quy hoạch. 

Tháng 7/2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi thư đến các Uỷ viên Trung ương đương nhiệm, đề nghị từng người đề xuất ý kiến về cá nhân mình và giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thay thế

Tính đến ngày 20/8, đã có 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị giới thiệu 119 Uỷ viên Trung ương đương nhiệm (cả chính thức và dự khuyết) tái cử Trung ương khóa mới; 107 người lần đầu tham gia Uỷ viên chính thức và 44 người tham gia Uỷ viên dự khuyết TƯ khoá XIII.

Tiểu ban Nhân sự đã chỉ đạo 10 cơ quan chức năng và địa phương liên quan (Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Đảng uỷ Công an TƯ, Đảng uỷ Khối các cơ quan TƯ, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh) tiến hành thẩm định, kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện đối với các nhân sự đã được giới thiệu (bao gồm nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu).

Trên cơ sở phương hướng và quy trình công tác nhân sự đã được Trung ương thông qua, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, xem xét một cách khách quan, công tâm, toàn diện, thảo luận kỹ lưỡng dự kiến danh sách giới thiệu ứng cử Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương và ý kiến của Bộ Chính trị về các nhân sự được giới thiệu; đồng thời, báo cáo Trung ương về nhân sự tham gia Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII (bao gồm danh sách tái cử và danh sách tham gia lần đầu).

Nhấn mạnh công tác nhân sự BCH Trung ương vô cùng hệ trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Ủy viên TƯ Đảng khóa XII nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát phương hướng và quy trình công tác nhân sự, nghiên cứu kỹ danh sách giới thiệu để thảo luận, cân nhắc, lựa chọn kỹ trước khi ghi phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, xem xét, bổ sung hoàn thiện các phương án về nhân sự, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh các hồ sơ để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định thông qua trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.

Về tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các dự thảo mới và tờ trình, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Theo chương trình dự kiến, Hội nghị diễn ra từ ngày 5-10/10.

Hoàng Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ