• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Khánh Hòa tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa

Văn hoá 16/01/2019 14:29

(Tổ Quốc) - Thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được triển khai tích cực.

Khánh Hòa tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa - Ảnh 1.

Thành cổ Diên Khánh. Ảnh: Báo Sài gòn giải phóng

Theo thống kê của Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 16 di tích, danh thắng cấp quốc gia, 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, 174 di tích cấp tỉnh được phân bố ở tất cả các địa phương. Bên cạnh đó, còn có 56 di tích chưa được xếp hạng, nhưng nằm trong danh mục kiểm kê di sản.

Trong năm 2018, Sở VHTT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch lớn liên quan đến công tác di tích, di sản như: Ban hành Kế hoạch xây dựng mới Bảo tàng tỉnh và các quyết định liên quan; trình HĐND tỉnh thông qua dự án trùng tu, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh, đang triển khai việc lập đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành cổ Diên Khánh; ban hành đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi Khánh Hòa giai đoạn 2019 - 2023… Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, đề án được phê duyệt; công tác kiểm kê, tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả.

Ngành Văn hóa cũng đã tiến hành rà soát danh mục và hồ sơ hỗ trợ tu bổ cho 30 di tích được đưa vào danh mục cần tu bổ trong giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 13 tỷ đồng. Ngành đã hỗ trợ các địa phương tu bổ 25 di tích xuống cấp, sửa chữa 14 di tích sau cơn bão số 12 năm 2017 với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng từ nguồn thu công đức của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh; thẩm định nội dung và thiết kế 8 bia di tích, trong đó có 5 bia xây dựng mới, sửa chữa 3 bia.

Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh trực tiếp thực hiện việc tôn tạo Khu lưu niệm di tích tàu C235 tại xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa); xây dựng bia đá và bảng chỉ dẫn danh lam thắng cảnh Mũi Đôi - Hòn Đầu; khởi công dự án xây dựng đền thờ danh nhân Trần Đường (huyện Vạn Ninh)…

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2019, Sở VHTT Khánh Hòa sẽ tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa. Đặc biệt, chú trọng công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể; triển khai kế hoạch sửa chữa, tu bổ di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020; triển khai kế hoạch xây dựng Bảo tàng tỉnh. Một số dự án lớn cũng sẽ được thực hiện như: bồi thường giải tỏa dự án Trùng tu Thành cổ Diên Khánh để chuẩn bị thực hiện giai đoạn 2; làm đường vào mộ bác sĩ A.Yersin tại huyện Cam Lâm…

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ