• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội

Thời sự 17/05/2022 16:25

(Tổ Quốc) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi tọa đàm, gặp mặt nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam với chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội".

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi tọa đàm, gặp mặt các nhà khoa học của các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng, cơ quan thuộc Bộ ở phía Bắc nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5.

Dự buổi tọa đàm, gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thế Hùng cùng các nhà khoa học, cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2021 và định hướng 2022 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Nguyễn Thế Hùng cho biết, hoạt động khoa học và phát triển công nghệ cơ bản đã bám sát, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 1.

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thế Hùng trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2021 và định hướng 2022.

Các nhiệm vụ KH&CN cung cấp cơ sở khoa học trong việc hoạch định chiến lược, cơ chế, chính sách của toàn ngành; đóng góp thiết thực trong việc tham mưu cho lãnh đạo, các cơ quan Đảng và Nhà nước hoạch định chiến lược, chính sách phát triển văn hóa ở tầm vĩ mô về văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình.

Các chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ tiếp tục được triển khai xây dựng nhằm nghiên cứu tập trung vào giải quyết những vấn đề tổng thể, mang tính cấp bách được đặt ra trong các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch.

Bên cạnh đó, hoạt động khoa học và công nghệ đã huy động được đông đảo các thế hệ cán bộ tham gia nghiên cứu, trong đó có cả sinh viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu có chất lượng.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thế Hùng, hoạt động khoa học và công nghệ vẫn còn một số hạn chế như: Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu ngày càng được chú trọng, tuy nhiên số lượng đề tài đưa vào ứng dụng chưa nhiều, hiệu quả ứng dụng chưa cao.

Cơ sở vật chất của các Viện nghiên cứu thuộc Bộ có được đầu tư nhưng vẫn còn thấp; cán bộ nghiên cứu khoa học có kinh nghiệm, có học hàm, học vị còn ít. Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trẻ đông, nhưng trình độ chuyên môn, phương pháp nghiên cứu khoa học còn hạn chế.

Ngoài ra, hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị còn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách của nhà nước, chưa huy động được nhiều nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân ngoài công lập.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, ông Nguyễn Thế Hùng cho biết, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ để góp phần hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, các chiến lược phát triển văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình; và các quyết định của Bộ VHTTDL.

Tiếp tục triển khai nghiên cứu có hiệu quả các đề tài phục vụ xây dựng chính sách quản lý và nghiên cứu cơ bản gắn với ứng dụng và nâng cao chất lượng đào tạo.

Xây dựng và đề xuất đặt hàng các dự án, đề tài, đề án cấp Quốc gia; Chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ nhằm hiện thực hóa Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; nghiên cứu ứng dụng công nghệ cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ hoạt động của ngành văn hóa, thể thao, du lịch.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 2.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu độc lập cấp quốc gia, các chương trình khoa học công nghệ và đề tải độc lập cấp Bộ, cấp cơ sở.

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đã phản ánh tương đối toàn diện công tác quản lý nhà nước và hoạt động phát triển sự nghiệp; làm rõ những vấn đề lý luận và tổng kết thực tiễn về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đã được ghi trong các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành; những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển cho từng ngành, lĩnh vực.

Năm 2022, với chủ đề: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương mong muốn hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày càng phát triển, kết quả nghiên cứu đạt chất lượng tốt, thiết thực, hiệu quả, gắn liền với ứng dụng trong thực tiễn phục vụ hoạt động của ngành.

Tại buổi tọa đàm, gặp mặt đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã trình bày nhiều tham luận, phát biểu ý kiến, trao đổi và thảo luận.

Xuân Trường

NỔI BẬT TRANG CHỦ