• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kỷ luật đảng viên thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo quy trình nào?

Thời sự 09/02/2018 17:59

(Tổ Quốc) -Chủ nhiệm UB Kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng.

Cụ thể là các quy trình liên quan đến việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng, giải quyết tố cáo đối với đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với đảng viên, kiểm tra tài chính...Quy trình này có hiệu lực từ ngày 3/1/2018, thay thế các quy trình về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng ban hành trước đó.Ba bước xem xét, kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cấp ủy viên cấp dưới trực thuộc trung ương theo đề nghị thi hành kỷ luật được thực hiện theo ba bước chặt chẽ: bước chuẩn bị; bước tiến hành và bước kết thúc.

Trong bước chuẩn bị: Căn cứ vào hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật và kết quả giám sát, nắm tình hình, vụ trưởng vụ lĩnh vực, địa bàn báo cáo, đề xuất với thành viên Ủy ban trực tiếp phụ trách địa bàn và các thành viên Ủy ban phụ trách vụ về kế hoạch kiểm tra, dự kiến đoàn kiểm tra; đề xuất đồng chí phó chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra.

 Ông Trần Quốc Vượng- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Ảnh: TTXVN

Vụ trưởng trình Thường trực ủy ban xem xét, ban hành quyết định kiểm tra và kế hoạch kiểm tra. Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc kiểm tra.Tại bước tiến hành: đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch làm việc; yêu cầu tổ chức Đảng có liên quan phối hợp thực hiện. Đảng viên vi phạm báo cáo những vấn đề cần thiết, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.Sau đó, đoàn kiểm tra xem xét hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật; làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan; thẩm tra, xác minh những nội dung cần thiết và xem xét việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật; trao đổi với đảng viên vi phạm về những nội dung cần bổ sung vào bản tự kiểm điểm (nếu có) và tổ chức Đảng có liên quan về việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật (nếu có).Trường hợp phát hiện có nội dung vi phạm mới hoặc phải điều chỉnh, bổ sung đối tượng kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Thường trực ủy ban xem xét, quyết định.Đoàn kiểm tra trao đổi với tổ chức Đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật về những nội dung vi phạm và những vấn đề còn khác nhau giữa kết luận của tổ chức Đảng với kết quả thẩm tra, xác minh để làm rõ thêm về vi phạm của đảng viên.Căn cứ vào kết quả xác minh, đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, báo cáo phó chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi trình ủy ban. Trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền kỷ luật của ủy ban thì đại diện ủy ban nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình ủy ban.Bước kết thúc: đoàn kiểm tra báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật; trình bày đầy đủ ý kiến của đảng viên vi phạm và tổ chức Đảng có liên quan. Đảng viên vi phạm trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật; đại diện tổ chức Đảng quản lý đảng viên vi phạm trình bày ý kiến.Ủy ban Kiểm tra trung ương thảo luận, kết luận; biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Đại diện ủy ban và đoàn kiểm tra công bố quyết định kỷ luật đến đảng viên và tổ chức Đảng có liên quan./.

Theo TTXVN

NỔI BẬT TRANG CHỦ