• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lai Châu: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thư viện

Văn hoá 16/10/2020 15:23

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Lai Châu: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thư viện - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: laichau.edu.vn

Theo đó, để kịp thời tổ chức triển khai đảm bảo đồng bộ, hiệu quả Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trên chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thư viện, Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ và Thông tư số 05/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí vai trò của thư viện và phát triển văn hóa đọc, các chính sách của Nhà nước về đầu tư, hỗ trợ và đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện theo quy định quy định tại Điều 49, Điều 50 của Luật Thư viện và Thông tư số 05/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá hoạt động thư viện với các nội dung: Tổ chức xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển thư viện, phát triển văn hóa đọc, đánh giá hoạt động thư viện và văn hóa đọc tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; Xây dựng, kiện toàn và củng cố hệ thống thư viện thuộc quyền quản lý; chỉ đạo việc hiện đại hóa thư viện, xây dựng cơ chế phối hợp giữa thư viện với cơ quan, tổ chức để phát triển thư viện và văn hóa đọc;…


Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ