• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Lâm Đồng: Hiệu quả trong công tác bảo tồn, bảo tàng và phát huy di sản văn hóa dân tộc

Văn hoá 10/12/2018 15:52

(Tổ Quốc) - Trong năm 2018, công tác bảo tồn, bảo tàng và phát huy di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều thành quả đáng nghi nhận.

Lâm Đồng: Hiệu quả trong công tác bảo tồn, bảo tàng và phát huy di sản văn hóa dân tộc - Ảnh 1.

Tổ chức phục dựng Lễ Nhô Rơhe (Mang lúa về kho). Ảnh: Lamdong.gov.vn

Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức đón bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2017. Hoàn chỉnh 02 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2018 gồm Đình Đà Lạt - P.1, Tp. Đà Lạt và Dinh III, Tp. Đà Lạt.

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn và phát triển không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên các dân tộc tỉnh Lâm Đồng" năm 2018 và Đề án "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030".

Tổ chức phục dựng Lễ Nhô Rơhe (Mang lúa về kho) - Lễ hội truyền thống của dân tộc K'ho tại thôn Bồ Liêng, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017. Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Mạ và Stiêng tại Di tích Cát Tiên.

Bên cạnh đó, Sở còn phối hợp với Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức lớp tập huấn, phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Tham gia Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018; Tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận làng dân tộc Churu là làng truyền thống tiêu biểu và thỏa thuận hồ sơ dự án bảo tồn làng dân tộc Churu, tại xã Proh, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Về công tác bảo tàng, Bảo tàng Lâm Đồng thường xuyên mở cửa phục vụ khách đến tham quan nghiên cứu, học tập, đồng thời phối hợp với các đơn vị tổ chức 11 cuộc trưng bày chuyên đề và triển lãm lưu động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Hoàn chỉnh phim tư liệu "Di tích Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt - Những kỷ vật đi cùng năm tháng"; Phối hợp với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Ban liên lạc cựu tù yêu nước Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt tổ chức tọa đàm, trao đổi về công tác sưu tầm hình ảnh, tài liệu phục vụ không gian trưng bày Nhà Lao thiếu nhi Đà Lạt ở Bảo tàng chứng tích chiến tranh tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, phối hợp với Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục cộng đồng Vườn quốc gia Cát Tiên thử nghiệm đón khách du lịch giữa Vườn quốc gia Cát Tiên và di tích khảo cổ Cát Tiên. Phối hợp với UBND huyện Cát Tiên lập hồ sơ đăng ký kỷ lục Việt Nam đối với hiện vật Linga và Yoni. Duy trì tốt hoạt động của trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thể… Ước đến hết năm 2018, Bảo tàng Lâm Đồng đón 50.000 lượt khách, với khoảng 2.000 khách quốc tế, ước đạt 123,5% kế hoạch năm.

Phát huy thành quả đạt được, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, chiến lược, chương trình về văn hóa trong năm 2019. Gắn kết chặt chẽ hoạt động xây dựng đời sống văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng địa phương, dân tộc và tôn giáo đặc biệt quan tâm xây dựng đời sống văn hóa vùng dân tộc thiểu số, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đổi mới phương thức và nội dung các hoạt động văn hóa nhằm tuyên truyền, tạo những sản phẩm văn hóa độc đáo, hấp dẫn; phát triển các loại hình văn hóa phục vụ du lịch góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đầu tư xây dựng đồng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cộng đồng tại cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác bảo quản, giữ gìn, phát huy giá trị những tài liệu, tư liệu, hiện vật khảo cổ, lịch sử tại Bảo tàng Lâm Đồng...

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ