• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lạng Sơn thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư

Pháp luật 15/11/2020 07:02

(Tổ Quốc) - Vừa qua, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, quan tâm xây dựng, tổng kết, nhân rộng, phát huy hiệu quả các mô hình điểm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong áp dụng các mô hình, biện pháp, cách thức PBGDPL mới, phù hợp, kết hợp PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật; triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc xây dựng xã, phường, trị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện đầy đủ các thể chế, chính sách về PBGDPL hiện hành, đồng thời hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đa dạng hóa nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL; tăng cường kiểm tra, giám sát, vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự giám sát của Nhân dân trong công tác PBGDPL.

Lạng Sơn thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư - Ảnh 1.

Các đại biểu nhấn nút công bố trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: Báo Lạng Sơn

Trong những năm qua, ngày Pháp luật (NPL) Việt Nam (9/11) đã được đông đảo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hưởng ứng bằng nội dung, hình thức đa dạng. Từ đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành ngày hội của toàn dân, đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh lạng Sơn cũng đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND, tổ chức hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020. Chủ đề hưởng ứng Ngày Pháp luật 09/11/2020 là "tỉnh Lạng Sơn nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng".

Theo kế hoạch, từ tháng 10 đến hết năm 2020, căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp để triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020, cụ thể: Quán triệt, phổ biến chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019 và năm 2020, các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến Ngày Pháp luật như: Xây dựng, đăng tải các bài viết, tin, phóng sự, tọa đàm về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Treo băng rôn, pa nô, áp phích, cờ phướn, biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật, tài liệu giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Trong một diễn biến liên quan, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề: "Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội".

Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Lạng Sơn đã phát động hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11" nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong xã hội, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, nâng cao ý thức pháp của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương; thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Tại buổi tọa đàm đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, phòng tư pháp huyện đã tham luận, trao đổi các nội dung như: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới trong giai đoạn Covid-19; công tác tuyên giáo gắn với xây dựng chính sách pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội; truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Đồng thời Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ghi nhận kết quả đạt được về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, công tác PBGDPL của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới các thành viên Hội đồng PBGDPL tỉnh, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở, các chương trình, đề án về công tác PBGDPL; triển khai thi hành đầy đủ luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua. Các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Ngày Pháp luật, công tác PBGDPL; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường phối hợp, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân…

Cũng trong khuôn khổ tọa đàm, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã công bố Trang thông tin PBGDPL thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh với sự chuẩn bị chu đáo về nguồn nhân lực, kỹ thuật sẽ là một "kênh mới" phù hợp xu hướng phát triển của công nghệ thông tin theo Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021"; giúp bạn đọc sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật; kết nối, chia sẻ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên./.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ