• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lào Cai: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Văn hoá 21/04/2020 09:59

(Tổ Quốc) - Lào Cai tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; Phú Thọ tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020); Bắc Giang triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là những thông tin văn hoá đáng chú ý.

Lào Cai: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Tháng 5/2020, Sở VHTTDL đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực văn hoá, gia đình. Trong đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, hoạt động tại các di tích, danh thắng.

Tiếp tục tham mưu Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Lào Cai; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội"; Thực hiện các nội dung của Đề án số 8 giai đoạn 2016-2020; Xây dựng hồ sơ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Lào Cai: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: Báo Lào Cai

Xây dựng phóng sự 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020;…

Phú Thọ: Tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ đã có Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020).

Việc tuyên truyền góp phần giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với phong trào công nhân và cách mạng vô sản thế giới; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; đồng thời khẳng định sự kiên định vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng và nhân dân ta.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; cỗ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin – Lãnh tụ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam; khẳng định giá trị bền vững và sức sống của cách mạng tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác – Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tỉnh sẽ thực hiện tuyên truyền các nội dung trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội; qua các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ chức, tuyên truyền qua các phương tiện trực quan;…

Bắc Giang: Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Hơn 100 tác phẩm đã được giới thiệu tới công chúng trong Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) tại Quảng trường 3-2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Các tác phẩm được chia làm 3 chủ đề: Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975-2020); Bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; Phòng, chống dịch Covid-19.

Thông qua triển lãm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đồng thời thể hiện sự tri ân nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cả nước đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 5/5/2020.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ