• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lào Cai: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Thư viện

Văn hoá 09/10/2020 07:24

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Thư viện  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Lào Cai.

Việc triển khai Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thi hành Luật Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đồng thời, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Luật Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện.

Các nội dung thực hiện cụ thể gồm: Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan để thi hành Luật Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện; Rà soát, kiện toàn lại các thư viện đã được thành lập trước ngày 1/7/2020 để đáp ứng đủ điều kiện về thành lập thư viện theo quy định tại Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện; Đổi mới, chuẩn hóa các hoạt động thư viện, triển khai các dịch vụ thư viện theo quy định của Luật Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện; Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thư viện (hiện đại hóa thư viện, xây dựng thư viện số, số hóa tài liệu), xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện liên thông theo quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu, điều kiện của ngành, địa phương; Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện./.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ