• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Quy định và hướng dẫn triển khai cung cấp các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình

Văn hoá 03/10/2023 18:55

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai cung cấp các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, đối tượng áp dụng là: Các cơ quan, tổ chức, sử dụng ngân sách nhà nước để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc triển khai cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; Khuyến khích cơ quan, tổ chức ngoài công lập có triển khai cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quy định này.

Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dựa trên nguyên tắc: Định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quy định này là mức tối đa, được bảo đảm tính đúng, tính đủ để hoàn thành thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng. Đồng thời đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại định mức kinh tế - kỹ thuật bảo đảm tính trung bình tiên tiến, ổn định, thống nhất và tính kế thừa của định mức kinh tế - kỹ thuật trước đó.

Ngoài ra còn có các quy định về: Áp dụng tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật; Nội dung và kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật; Nguyên tắc của dịch vụ sự nghiệp công; Đánh giá chất lượng trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Thời gian lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo từ ngày 29/09/2023 - 27/11/2023

>>> Xem toàn văn Dự thảo Thông tư tại đây./.

CTTĐT

NỔI BẬT TRANG CHỦ