• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một số điểm mới trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học

Giáo dục 20/09/2021 16:16

(Tổ Quốc) - Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học với những điểm mới đáng chú ý.

Theo đó, Thông tư 25 có nhiều điểm thay đổi, bám sát mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89) và phù hợp với thực tế hiện nay.

Điều này thể hiện ở những quy định đủ để bảo đảm quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH trong tuyển chọn và quản lý người học, thay đổi cách tiếp cận về việc cấp kinh phí hỗ trợ như một nguồn học bổng dành cho người học trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Cụ thể, kinh phí hỗ trợ của Đề án cấp cho người học theo hình thức học bổng; bảo đảm quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) trong tuyển chọn ứng viên tham gia Đề án. Các bộ, ngành liên quan đóng vai trò hướng dẫn thực hiện và giám sát, kiểm tra việc thực hiện Đề án.

Quy định của Thông tư thể hiện rõ trách nhiệm của cơ sở cử người đi học khi yêu cầu các cơ sở cử đi phải chịu trách nhiệm thu hồi chi phí đào tạo đã cấp cho người học nếu người học vi phạm quy định hoặc phải bồi hoàn chi phí đào tạo cho Nhà nước trong trường hợp cơ sở cử đi không tiếp nhận, bố trí công tác cho người học sau khi tốt nghiệp. Căn cứ xây dựng quy định này là giảng viên được đi học theo kế hoạch của cơ sở và do cơ sở tuyển chọn. Sau khi tốt nghiệp những giảng viên này lại quay về trường làm việc. Vì vậy, cơ sở cử đi chính là đơn vị hưởng lợi ở mức tối đa nếu các bên làm đúng quy định.

Về chính sách hỗ trợ người học và đối tượng tuyển chọn

Nội dung này được quy định trong Điều 4 của Thông tư 25. Trong đó, kinh phí hỗ trợ người học được nêu rõ đối với từng hình thức đào tạo: tập trung toàn thời gian trong nước; tập trung toàn thời gian ở nước ngoài; liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ. Không bao gồm chi phí đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (nếu có) cho người học trước khi nhập học.

Thời gian nhận kinh phí hỗ trợ không quá 04 năm (48 tháng) với người học tiến sĩ và không quá 02 năm (24 tháng) với người học thạc sĩ.

Đối tượng tuyển chọn đi học và nhận hỗ trợ bao gồm: Giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn của các trường đại học trong nước (không bao gồm những cơ sở giáo dục đại học tư thục có vốn đầu tư nước ngoài); tuổi không quá 40 tính đến năm tham gia tuyển chọn.

Đối với khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao, đối tượng dự tuyển chọn đi học thạc sĩ phải là giảng viên cơ hữu giảng dạy những ngành đào tạo thuộc lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục, thể thao của các cơ sở cử đi thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao.

Yêu cầu tuyển chọn: Lần đầu tiên đăng ký đi học sau đại học. Nếu đang học tiến sĩ thì thời gian học tập, nghiên cứu còn từ 18 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia tuyển chọn. Chưa nhận hoặc chưa cam kết nhận học bổng toàn phần từ ngân sách Nhà nước hoặc từ các nguồn kinh phí khác cho việc học tập, nghiên cứu ở trình độ dự tuyển tính đến thời điểm được tuyển chọn.

Một số điểm mới trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học - Ảnh 1.

Người học tiến sĩ các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục thể thao có thể thay thế công bố khoa học bằng 01 giải thưởng chính thức của các cuộc thi quốc gia hoặc quốc tế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận (ảnh minh họa)

Các mốc thời gian trong quy trình và tổ chức thực hiện

Trước 15/4 hằng năm: Cơ sở cử đi gửi kế hoạch tuyển chọn và cử giảng viên đi học của năm kế tiếp.

Trước 15/6 hằng năm: Bộ GDĐT gửi Bộ Tài chính thẩm định tổng hợp kế hoạch cùng dự toán kinh phí của các cơ sở cử đi.

Trước 15/01 hằng năm: Bộ GDĐT quyết định và thông báo cho cơ sở cử đi số lượng người học được nhận kinh phí hỗ trợ trên cơ sở tổng dự toán đã được thẩm định và phê duyệt.

Trước 15/3 hàng năm: Cơ sở cử đi hoàn thành tuyển chọn giảng viên theo số lượng do Bộ GDĐT thông báo.

Định kỳ hoặc khi có thông tin từ cơ sở đào tạo: Cơ sở cử đi gửi danh sách người học được tiếp nhận vào học chính thức để Bộ GDĐT ban hành quyết định phê duyệt đối với từng cá nhân người học, gửi cơ sở cử đi hoàn thiện hồ sơ tài chính và thủ tục cử người đi học.

V.Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ