• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Năm 2020, cần tập trung nguồn lực cho công nghiệp văn hóa

Văn hoá 17/12/2019 22:37

(Tổ Quốc) - Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020 của Cục Bản quyền tác giả, vào chiều 17/12/2019.

Năm 2020, cần tập trung nguồn lực cho công nghiệp văn hóa - Ảnh 1.

Đồng chí Bùi Nguyên Hùng báo cáo Thứ trưởng tại Hội nghị.

Báo cáo Thứ trưởng tại Hội nghị, đồng chí Bùi Nguyên Hùng – Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, ngay từ đầu năm 2019, Cục Bản quyền tác giả đã chủ động bám sát triển khai nhiệm vụ, phân công công việc tới từng phòng, từng công chức; do vậy đã hoàn thành chương trình công tác theo đúng tiến độ về thời gian và bảo đảm chất lượng của công việc.

Cụ thể, về công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp luật: Rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về nội dung quyền tác giả (QTG), quyền liên quan (QLQ) theo cam kết tại Hiệp định CPTTP; Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật giám định QTG, QLQ; chủ trì xây dựng nội dung QTG, QLQ, phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Về công tác tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các đề án, chiến lược: Thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ QTG, QLQ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025"; "Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"; "Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về QTG, QLQ trong giai đoạn 2017-2020".

Trong năm 2019, Cục đã tổ chức 07 Hội nghị, Hội thảo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về QTG, QLQ cho khoảng 650 đại biểu. Trong đó, phối hợp với, Báo Điện tử Tổ quốc, VTV24, Báo Văn hóa… triển khai xây dựng chương trình truyền thông về QTG, QLQ; xuất bản sách "Các quy định về QTG, QLQ trong các Hiệp định thương mại tự do"...

Đặc biệt, trong năm 2019, Cục đã thụ lý, cấp hơn 7.900 Giấy chứng nhận đăng ký QTG, QLQ. Thực hiện tiếp nhận, thụ lý qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gần 200 hồ sơ. Việc thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp lý…

Về công tác thi đua khen thưởng, Cục luôn thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua do Lãnh Bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động. Tập thể Cục Bản quyền tác giải được Khối thi đua các Cục bình bầu và đề nghị tặng thưởng Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ VHTTDL năm 2019.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2020, Cục Bản quyền tác giả sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tổ chức nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Đề án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ phần QTG, QLQ; Tiếp tục thực hiện "Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"; "Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030"; Triển khai thực hiện kế hoạch gia nhập Hiệp ước WCT, Hiệp ước WPPT sau khi được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; Tiếp tục hoàn thiện thực hiện thủ tục hành chính ở mức độ 3, mức độ 4 theo yêu cầu;… Đặc biệt, trong năm 2020, Cục sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam".

Năm 2020, cần tập trung nguồn lực cho công nghiệp văn hóa - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết, Thứ trưởng Lê Quang Tùng ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, cố gắng và những thành quả mà toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Bản quyền tác giả đã đạt được trong năm 2019. Đặc biệt, Thứ trưởng đánh giá cao việc thực hiện quản lý nhà nước về bản quyền tác giả.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng cũng chia sẻ những khó khăn, áp lực về khối lượng công việc lớn mà Cục Bản quyền đang phải đảm nhiệm. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động Cục tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được và phấn đấu thực hiện thật tốt chương trình công tác năm 2020. Trong đó, chủ động tham mưu công tác chuyên môn cho Lãnh đạo Bộ, đặc biệt, Cục cần tập trung mọi nguồn lực về con người và thời gian cho công nghiệp văn hóa, Thứ trưởng nhấn mạnh.


Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ