• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Năm 2023, đóng BHXH bao lâu để được hưởng lương hưu tối đa?

Pháp luật 22/12/2022 14:57

(Tổ Quốc) - Người lao động muốn hưởng lương hưu phải đáp ứng đầy đủ hai điều kiện về tuổi đời và số năm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Độ tuổi nghỉ hưu năm 2023

Theo Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường như sau:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, năm 2023, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thay đổi như sau:

- Lao động nam: Từ đủ 60 tuổi 9 tháng

- Lao động nữ: Từ đủ 56 tuổi

Mức hưởng lương hưu năm 2023

Theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu.

Theo đó, Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, từ ngày 1/1/2018, quy định mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

- Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

- Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Cách tính số năm đóng BHXH để nghỉ hưu được hưởng lương tối đa:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Như vậy, lao động nam nghỉ hưu năm 2023 phải đóng BHXH đủ 20 năm mới được tính hưởng tỷ lệ 45%. Và phải tham gia BHXH 35 năm, lao động nam mới được hưởng lương hưu tối đa 75%.

Đối với lao động nữ, số năm tham gia BHXH để được hưởng lương hưu tối đa không khác so với năm 2022, cụ thể là 30 năm do cách tính lương không thay đổi.

Anh Ngọc

NỔI BẬT TRANG CHỦ