• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Văn hoá 22/06/2021 08:44

(Tổ Quốc) - Nhằm nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Thông qua chương trình sẽ đảm bảo sự thống nhất trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời phát huy vai trò tự quản của cộng đồng thông qua thực hiện quy ước, hương ước để nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa, nông thôn mới; chú trọng phát hiện cách làm hay, gương điển hình để kịp thời biểu dương, nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Lai Châu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Lai Châu

Các nội dung và giải pháp phối hợp được đưa ra bao gồm: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân ở khu dân cư thực hiện nội dung quy ước, hương ước của cộng đồng; các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình….Tuyên truyền nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Ngoài ra các đơn vị sẽ tổ chức tập huấn, xây dựng các mô hình ở cơ sở; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; Sơ kết đánh giá Chương trình./.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ