• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghị quyết Kỳ họp thứ 3: Quốc hội đặt ra hàng loạt nhiệm vụ trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể thao và giáo dục

Thời sự 27/06/2022 14:25

(Tổ Quốc) - Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc phục hồi và phát triển du lịch; Chú trọng xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa của dân tộc; Quan tâm đầu tư phát triển thể thao thành tích cao; Thiết kế môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục cấp THPT bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn; Bổ sung sách giáo khoa vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá… là những nội dung trong Nghị quyết Kỳ hợp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, một trong những nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến lĩnh vực văn hóa-giáo dục được Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện là tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc phục hồi và phát triển du lịch. Chú trọng xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa của dân tộc; huy động các nguồn lực đầu tư cho văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa có giá trị đặc biệt tiêu biểu. Quan tâm đầu tư phát triển thể thao thành tích cao.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại học; triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền về triển khai Chương trình này; đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy và học, đặc biệt môn học Lịch sử; nghiên cứu ý kiến cử tri, Nhân dân và đại biểu Quốc hội, thiết kế môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục cấp Trung học phổ thông, bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh; kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa.

Bổ sung sách giáo khoa vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá; trước mắt, Chính phủ chỉ đạo các Bộ liên quan có biện pháp hạ giá thành sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định; nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về tài liệu tham khảo, tránh lãng phí.

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua 05 luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Điện ảnh, Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Cảnh sát cơ động. Quốc hội cũng đã thông qua 17 nghị quyết và cho ý kiến về 06 dự án luật: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dầu khí (sửa đổi).

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ