• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người cao tuổi là vốn quý vô giá của nước nhà, góp phần xây dựng gia đình văn hóa

Văn hoá 12/08/2023 15:17

(Tổ Quốc) - Trong bất cứ giai đoạn nào của đất nước xây dựng, phát triển đất nước người cao tuổi là tấm gương sáng trong giáo dục gia đình, cộng đồng và thế hệ trẻ.

Người cao tuổi luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước

Người cao tuổi là vốn quý vô giá của nước nhà. Vấn đề cốt lõi trong tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người cao tuổi đó là sự kính trọng, tôn vinh và đặt niềm tin sâu sắc của Người đối với người cao tuổi (NCT). Trong tổ chức Phụ lão cứu quốc Hội, người cao tuổi là một nguồn lực quan trọng của cách mạng. Các phong trào: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, xây dựng đời sống mới, thi đua lao động sản xuất và gương mẫu, động viên con cháu tham gia chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng có sự tham gia và đóng góp tích cực của người cao tuổi. Trong xây dựng, phát triển đất nước người cao tuổi là tấm gương sáng trong giáo dục gia đình, cộng đồng và thế hệ trẻ...

Quán triệt tinh thần các chủ trương của Đảng về NCT, Quốc hội đã ban hành Luật Người cao tuổi (2009), Chính phủ đã ban hành các Chương trình hành động về người cao tuổi. Ngày 13/10/2020 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1579/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030. Ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về mức trợ giúp xã hội, trong đó có NCT. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã phát động các phong trào thi đua yêu nước đến tận cơ sở và hội viên. Nhiều phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả thiết thực, sức lan tỏa rộng lớn, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao, góp phần tôn vinh NCT trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đối với phong trào cả nước, trong nhiều năm qua TW Hội người cao tuổi đã phát động phong trào "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền" nhận được sự hưởng ứng của các tỉnh thành trên cả nước. Phong trào đã trở thành nét đẹp văn hóa trong hoạt động của người cao tuổi trên cả nước. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình mẫu mực của ông bà, tấm lòng hiếu thảo của con cháu tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.

Văn hóa ứng xử của người cao tuổi kế thừa truyền thống văn hóa xứng xử của dân tộc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, để thấy được tầm quan trọng của người cao tuổi, cũng như đóng góp của người cao tuổi vào sự phát triển, bền vững của đất nước và gia đình còn có phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng”. Phong trào đã tô thắm thêm truyền thống “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng thời phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của người cao tuổi. Với vốn sống và kinh nghiệm tích lũy được, NCT không chỉ tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển kinh tế, giáo dục con cháu mà còn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cho đến nay, phong trào cũng nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của nhiều địa phương trên cả nước, không những tôn vinh, cổ vũ người cao tuổi mà còn góp phần trong xây dựng gia đình văn hoá.

Bộ VHTTDL với công tác Người cao tuổi

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình, xã hội, Bộ VHTTDL đã ký kết chương trình phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2022-2026 có 9 nội dung, bao gồm: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản quy định về hỗ trợ người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Tổ chức thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, đóng góp của người cao tuổi trong việc giáo dục hệ giá trị của gia đình và giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong gia đình; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác người cao tuổi cho người làm công tác văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và các cấp Hội người cao tuổi trên cả nước; Hằng năm phối hợp tổ chức kỷ niệm ngày Người cao tuổi Việt Nam 6/6, Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), Tháng hoạt động vì Người cao tuổi Việt Nam (Tháng 10), Ngày thể thao Việt Nam 27/3; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí và sáng tác các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Hỗ trợ, khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; phát huy vai trò người cao tuổi trong văn hóa đọc, trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của người dân tộc thiểu số...

Cùng với đó, năm 2023, Bộ VHTTDL đã có quyết định số 1242/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình. Trong đó, có tổ chức tuyên truyền về vai trò Người cao tuổi trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng. Nội dung tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Người cao tuổi trong gia đình; Việc phát huy vai trò của Người cao tuổi trong gia đình; Việc bảo vệ, chăm sóc Người cao tuổi trong gia đình; hỗ trợ Người cao tuổi được phát huy vai trò của mình; Việc phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của Người cao tuổi trong việc giáo dục văn hóa ứng xử và xây dựng gia đình hạnh phúc; Vị trí, vai trò và đóng góp của Người cao tuổi trong việc giáo dục giá trị của gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong gia đình; Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện công tác Người cao tuổi trong gia đình.

Hàng năm, Cục Thể dục thể thao đã phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Liên đoàn Cầu Lông Việt Nam, Liên đoàn Cờ Việt Nam và các Liên đoàn, hiệp hội khác đã tổ chức các Hội thi, giải thể thao cho người cao tuổi, với nhiều môn như: Cầu lông, Bóng bàn, Cờ tướng, Bơi, Bóng chuyền hơi, Đồng diễn thể dục dưỡng sinh, Thái cực trường Sinh, Dưỡng sinh kinh lạc…

Hà Anh


* Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL thực hiện


NỔI BẬT TRANG CHỦ