• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Nhật Bản hủy bỏ kế hoạch thực tập kỹ năng và ra lệnh chấn chỉnh 5 công ty đang hướng dẫn thực tập sinh Việt Nam

Giáo dục 16/09/2019 16:47

(Tổ Quốc) - Năm công ty tại Nhật Bản, trong đó 3 công ty bị buộc phải hủy bỏ kế hoạch thực tập kỹ năng đã phê duyệt và 2 công ty phải có biện pháp để chấn chỉnh để bảo đảm việc thực hiện đúng chương trình thực tập kỹ năng trong hướng dẫn thực tập sinh VIệt Nam.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ngày 06/9, Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú, Bộ Y tế- Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã tiến hành hủy bỏ kế hoạch thực tập kỹ năng đã phê duyệt trước đây đối với công ty cổ phần Iwanaga Yoshiaki, công ty cổ phần Nishiyama Kazuhiro, công ty cổ phần Misato Foods, đồng thời ra lệnh chấn chỉnh đối với công ty cổ phần Sawa và công ty TNHH Hitachi.

skill-crop

Ảnh minh họa

Cụ thể, 3 công ty bị hủy kế hoạch thực tập kỹ năng gồm: Công ty cổ phần Iwanaga Yoshiaki: Ngoài việc bắt các thực tập sinh phải làm việc vượt quá rất nhiều số giờ dự kiến ghi trong kế hoạch thực tập kỹ năng còn thu tiền phí thuê nhà vượt quá số tiền ghi trong kế hoạch thực tập kỹ năng.

Công ty cổ phần Nishiyama Kazuhiro: Thừa nhận rằng trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2016 đến 30 tháng 4 năm 2018 đã có những hành động không chính đáng như bắt thực tập sinh làm việc quá thời gian quy định và không chi trả khoản tiền làm thêm giờ.

Công ty cổ phần Misato Foods: Thừa nhận rằng không có máy móc thiết bị để sản xuất thực phẩm lên men, không thực hiện công việc lên men là công việc cần thiết trong kế hoạch thực tập kỹ năng.

2 công ty nhận lệnh chấn chỉnh gồm: Công ty cổ phần Sawa: Thừa nhận rằng so với mục tiêu thực tập kỹ năng thì các nghiệp vụ đã tiến hành trong thời gian thực tập kỹ năng là không phù hợp, cần thiết phải bảo đảm việc thực hiện đúng chương trình thực tập kỹ năng.

Công ty TNHH Hitachi: Thừa nhận rằng đã không tuân thủ kế hoạch thực tập kỹ năng đã được phê duyệt, cần thiết phải bảo đảm việc thực hiện đúng chương trình thực tập kỹ năng.

Các công ty này bị xử lý như sau: Đối với Công ty cổ phần Iwanaga Yoshiaki và Công ty cổ phần Misato Foods: Căn cứ quy định tại điểm 1 khoản 1 điều 16 Luật bảo hộ thực tập sinh và thực hiện đúng chương trình thực tập kỹ năng người nước ngoài (Luật số 89 năm 2016, dưới đây gọi là "Luật thực tập kỹ năng"), ngày 6 tháng 9 năm 2019 hủy bỏ kế hoạch thực tập kỹ năng đã phê duyệt.

Đối với Công ty cổ phần Nishiyama Kazuhiro, căn cứ quy định tại điểm 3 và điểm 7 khoản 1 điều 16 Luật thực tập kỹ năng, ngày 6 tháng 9 năm 2019 hủy bỏ kế hoạch thực tập kỹ năng đã phê duyệt.

Đối với Công ty cổ phần Sawa và Công ty TNHH Hitachi: Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 15 Luật thực tập kỹ năng, ngày 6 tháng 9 năm 2019 yêu cầu có biện pháp cần thiết để chấn chỉnh.

Thông tin cụ thể, có thể tìm hiểu tại các trang web của Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00224.html

Và website của Bộ Y tế- Lao động và Phúc lợi Nhật Bản https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06433.html

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ