• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại Quảng Ngãi

Văn hoá 28/04/2020 10:16

(Tổ Quốc) - Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại Quảng Ngãi; Quảng Nam phối hợp đề xuất đầu tư dự án tu bổ Di tích quốc gia Chiến thắng Núi Thành; Khánh Hòa cơ bản hoàn thành đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh là những điểm tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Hội thi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình và tảo hôn huyện Tây Sơn, Quảng Ngãi. (Nguồn: phunuvietnam.vn)

Quảng Ngãi chuyển biến tích cực trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Theo báo cáo của Sở VHTTDL Quảng Ngãi, sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, sự đồng tình hưởng ứng của xã hội về xây dựng gia đình cùng với sự nỗ lực và cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, việc triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh trong 15 năm qua đã tạo nên những chuyển biến tích cực.

Cụ thể, sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 49-CT/TW, các sở, ngành của tỉnh và các ban, ngành tại các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó dẫn tới sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về vai trò, vị trí của gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là hạt nhân, cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và  bảo vệ đất nước.

Việc tổ chức thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh được chú trọng; trong đó, tập trung các giải pháp duy trì, phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của gia đình truyền thống; Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; Nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Xây dựng gia đình lễ phép, hòa thuận, thương yêu nhau, kính trên nhường dưới, hiếu học được triển khai rộng rãi tại các địa phương. Đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; trong đó, nâng cao chất lượng xây dựng "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa" trên địa bàn tỉnh, phát huy, đề cao các chuẩn mực đạo đức về gia đình, nêu cao tinh thần tương thân tương trợ, tình làng nghĩa xóm… thúc đẩy việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần hình thành môi trường văn hóa lành mạnh.

Đặc biệt, những năm qua, Sở VHTTDL Quảng Ngãi đã chủ động trong công tác tổ chức tập huấn, triển khai nhân rộng các câu lạc bộ (CLB) "Gia đình phát triển bền vững", CLB nhóm "Phòng chống bạo lực gia đình" tại các huyện, thành phố. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 114/184 xã đã triển khai mô hình "Gia đình phát triển bền vững", CLB, nhóm phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời, các sở, ngành liên quan cũng tích cực triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của bình đẳng giới, gia đình và hỗ trợ can thiệp, phòng, chống các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam phối hợp đề xuất đầu tư dự án tu bổ Di tích quốc gia Chiến thắng Núi Thành

Thông tin trên báo Quảng Nam điện tử cho biết, Sở VHTTDL Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị UBND huyện Núi Thành phối hợp với các sở chuyên ngành rà soát, bổ sung hồ sơ đề xuất đầu tư dự án quy hoạch tổng thể và tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị Di tích quốc gia Chiến thắng Núi Thành (tại xã Tam Nghĩa) để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thống nhất chủ trương kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn năm 2021 – 2025.

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Tượng đài Chiến thắng Núi Thành. (Nguồn: baotintuc.vn)

Để đưa dự án này vào danh mục dự án cấp thiết cần phải đầu tư, Sở VHTTDL đề nghị UBND huyện Núi Thành đề xuất kế hoạch đi kiểm tra thực tế hiện trạng di tích với thành phần: UBND tỉnh chủ trì, các Sở Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Tài chính, VHTTDL, lãnh đạo UBND huyện Núi Thành và các phòng, ban chuyên môn của địa phương tham gia.

Trước đó, UBND huyện Núi Thành đã có văn bản đề xuất chương trình, dự án, danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sử dụng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, trong đó có dự án quy hoạch và và trùng tu, tôn tạo di tích Chiến thắng Núi Thành.

Khánh Hòa cơ bản hoàn thành đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh

Đây là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại cuộc họp giữa lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa với lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, nghe báo cáo về việc xây dựng Bảo tàng tỉnh và Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa – tin từ báo Khánh Hòa điện tử cho biết.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa cho biết, diện tích khu đất xây dựng Bảo tàng tỉnh là 7.500m2, tại Khu trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (Sân bay Nha Trang cũ). Đến nay, đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh cơ bản đã hoàn thành với dự kiến tổng mức đầu tư 1.045 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng tòa nhà Bảo tàng tỉnh dự kiến 476 tỷ đồng; kinh phí thực hiện các dự án thành phần khác 569 tỷ đồng. Còn dự án Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật tỉnh đã có phương án xây dựng tại Khu trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang với diện tích khoảng 5.000m2. Quy mô dự án từ 500 đến 700 chỗ ngồi, đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc gia về nhà hát. Tổng mức kinh phí đầu tư dự kiến 70 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc xây dựng Bảo tàng tỉnh và Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật tỉnh là cần thiết, nhằm tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống đấu tranh cách mạng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh, trước mắt nên triển khai thực hiện việc sưu tầm, thu thập hiện vật, tư liệu, hình ảnh… thể hiện nội dung cần trưng bày trong bảo tàng. Với Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật, lãnh đạo tỉnh đang nghiên cứu phương án chuyển vị trí về tại dự án Nha Trang Sao (phường Vĩnh Thọ) trước đây. Để nơi đây trở thành khu vực công viên, biểu diễn nghệ thuật từ phía bắc cầu Trần Phú đến chân cầu vượt đường Phạm Văn Đồng./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ