• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những kết quả ghi nhận trong công tác Gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Văn hoá 20/12/2019 22:23

(Tổ Quốc) - Trong năm 2019 vừa qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả ghi nhận.

Những kết quả ghi nhận trong công tác Gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: svhttdl.bacgiang.gov.vn)

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Bắc Giang gửi Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL), trong năm 2019 công tác chỉ đạo, tuyên truyền giáo dục cũng như tổ chức các hoạt động; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương được thực hiện tốt; Các văn bản về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh được triển khai đồng bộ; 100% các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động, nhất là vào các dịp kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

Việc thực hiện lồng ghép các nội dung, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Số lượng và chất lượng của các mô hình, câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình ngày càng cao với nhiều nội dung, hình thức phong phú góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, đặc biệt là nắm rõ được các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, góp phần cho sự phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong gia đình.

Đồng thời, việc thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng được chú trọng và phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Cùng với những kết quả trên đây, công tác gia đình năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn còn một số tồn tại như: Hoạt động của BCĐ ở một số nơi chưa tích cực; Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và phát hiện, xử lý các vụ BLGĐ hiệu quả chưa cao; hoạt động của một số CLB phòng, chống BLGĐ còn hình thức, nội dung còn đơn điệu, nghèo nàn…

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế, trong năm mới 2020, Sở VHTTDL Bắc Giang đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, Chiến lược, Chương trình, Đề án về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; tập trung tuyên truyền cao điểm vào các thời điểm, như: Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11. Cùng với đó tăng cường hơn nữa công tác cổ động trực quan, giáo dục, phổ biến pháp luật; tuyên truyền và vận động sâu rộng để người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng./.

Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ