• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ninh Thuận: Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Văn hoá 22/02/2019 15:20

(Tổ Quốc) - Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2019.

Ninh Thuận: Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: ninhthuan.gov.vn)

Theo đó, thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH trong năm 2019, tỉnh Ninh Thuận đã đề ra mục tiêu phấn đấu đạt 29% trở lên tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên; đạt 86% trở lên công nhận đạt chuẩn thôn khu phố văn hóa/tổng số thôn, khu phố được xây dựng phát động; đạt 92% trở lên gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa"; đạt 95 % trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa".

Để đạt được mục tiêu trên, BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH đã đề ra các nhiệm vụ triển khai cụ thể gồm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông trực tiếp; gắn thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH với Phong trào xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu, phát động và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, khu văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn văn minh đô thị năm 2019. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thường xuyên; đổi mới phương thức phù hợp điều kiện thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Tổ chức các hoạt động đưa văn hóa, thông tin về nông thôn, ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa, xã khó khăn của tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo Kế hoạch số 1208/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngoài ra, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, hỗ trợ trang thiết bị và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, Nhà văn hóa – Thể thao ở các thôn, khu phố đáp ứng yêu cầu hoạt động của các tầng lớp nhân dân địa phương, từng bước đạt chuẩn theo quy định.

Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Phong trào ở các cấp; tổ chức đánh giá các mô hình điểm trong Phong trào TDĐKXDĐSVH, rút kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới. Tổ chức Hội nghị, hướng dẫn nghiệp vụ Phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với nông thôn mới cho cán bộ làm công tác Phong trào ở cơ sở. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH ở cơ sở…

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ