• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Trần Quốc Vượng: Đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Thời sự 16/01/2020 14:56

(Tổ Quốc) - Tại buổi Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội”.

Sáng nay, 16/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội”.

Chủ trì hội thảo có các ông: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.  

Ông Trần Quốc Vượng: Đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng  - Ảnh 1.

Khai mạc hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, hội thảo khoa học là dịp để nhìn lại chặng đường của Đảng trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn, gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, hội thảo tập trung thảo luận, khẳng định ý nghĩa sự ra đời của Đảng là tất yếu của lịch sử; làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt 90 năm qua, nhất là trong 30 năm đổi mới; những thành tựu lý luận của Đảng, tầm nhìn của Đảng trong bối cảnh hiện nay; nêu bật quan điểm, đường lối của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, khẳng định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch…

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh trong cả nước. Các tham luận khoa học đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cùng với đó là làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các tham luận cũng khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đồng thời đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới…

Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, thực tiễn của cách mạng Việt Nam chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Cũng trong quá trình đó, Đảng ta đã thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh, tầm vóc trí tuệ, lớn lao, tích lũy và đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, truyền thống vẻ vang của Đảng quang vinh. Vì vậy, chúng ta phải ra sức gìn giữ và phát huy trong điều kiện mới.

"Chúng ta cùng nhau ôn lại kho sử bằng vàng của Đảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 90 năm qua. Trên cơ sở đó thống nhất, đánh giá, nhận định, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ Xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và nhân dân ta" -  VOV.vn dẫn lời Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.


PV (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ