• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Vũ Huy Hoàng đã bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo không đúng quy định pháp luật

Thời sự 09/03/2017 08:37

(Tổ Quốc) - Theo kết luận Thanh tra của Bộ Nội vụ, trong thời gian làm bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Vũ Huy Hoàng đã bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo không đúng quy định pháp luật .

Ngày 8-3, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn từ ngày 1-1-2015 đến 30-6-2016 của Bộ Công Thương.

Ông Vũ Huy Hoàng lúc còn là bộ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: nld.com.vn

Theo đó, trong giai đoạn thanh tra, bộ trưởng Bộ Công Thương thời điểm đó là ông Vũ Huy Hoàng quyết định bổ nhiệm 97 trường hợp (năm 2015 có 63 trường hợp, năm 2016 có 34 trường hợp), trong đó 55 trường hợp cấp vụ, 42 trường hợp cấp phòng; điều động, bổ nhiệm ngang cấp 10 trường hợp (năm 2015 có 8 trường hợp, năm 2016 có 2 trường hợp); bổ nhiệm lại 5 trường hợp và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 1 trường hợp (cấp vụ).

Còn tính từ năm 2011 đến 2014, bộ trưởng Bộ Công Thương ký quyết định bổ nhiệm 248 trường hợp. Báo cáo của bộ cho biết đa số trường hợp bổ nhiệm đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, qua thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có một số trường hợp bổ nhiệm vi phạm ở các mức độ khác nhau. Cụ thể: có 2 trường hợp không đáp ứng về tuổi khi bổ nhiệm lần đầu (quá 2 tháng và 8 tháng); 45 trường hợp không đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ quản lý, ngoại ngữ… Ngoài ra, có 2 trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua kỳ thi tuyển công chức; hồ sơ của 1 trường hợp được bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp nhận năm 2008 hiện không có đầy đủ tài liệu xác định việc tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; 4 trường hợp thời điểm tiến hành quy trình bổ nhiệm lại chậm từ 45 đến 107 ngày, trong đó có 3 trường hợp thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm từ 7 đến 76 ngày.

Đáng chú ý, trong giai đoạn thanh tra, bộ trưởng Bộ Công Thương còn bổ nhiệm các chức vụ đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Công Thương, bộ này hiện không quản lý hồ sơ công chức của ông Thanh vì đã chuyển công tác về tỉnh Hậu Giang từ ngày 27-5-2015; mặt khác, các nội dung liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Một vi phạm khác là bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm 7 trường hợp cấp phó vụ trưởng ở 6 cơ quan, đơn vị vượt quá số lượng cấp phó theo quy định.

Trên cơ sở kết luận, Bộ Nội vụ kiến nghị bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm đã được kết luận để xử lý theo quy định của pháp luật; thực hiện đúng số lượng cấp phó của người đứng đầu theo quy định của pháp luật.

Đồng thời thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 2 trường hợp không được tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật và các quyết định khác có liên quan (tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch...); kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tuyển dụng công chức đối với 1 trường hợp được tiếp nhận năm 2008 nêu trên và các công chức, viên chức đang công tác để xử lý theo quy định đối với những trường hợp không được tuyển dụng đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Xem xét miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo"Cũng tại kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Công Thương xem xét việc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau bổ nhiệm không đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, bộ rà soát việc cử công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời quy định thời hạn bắt buộc để hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ…"

Bộ Công Thương thực hiện nghiêm kết luận thanh tra: "Tối cùng ngày, Bộ Công Thương cho biết trước khi Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ công tác tổ chức - cán bộ của bộ trong giai đoạn trước đó. Căn cứ kết quả rà soát, Ban Cán sự Đảng đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ 10-10-2016 về việc kiện toàn công tác tổ chức - cán bộ của Bộ Công Thương. Căn cứ nghị quyết này, Bộ trưởng đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 13-10-2016 về việc kiện toàn công tác tổ chức - cán bộ."

“Bộ Công Thương sẽ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đặt ra trong kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ; đồng thời sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 02 và Chỉ thị 09 để công tác cán bộ của bộ thực sự đi vào nề nếp, tuân thủ đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước” - bộ này cho hay.

Nguồn: nld.com.vn

 


NỔI BẬT TRANG CHỦ