• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát huy vai trò của người có uy tín trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bài trừ hủ tục lạc hậu

Văn hoá 14/06/2024 15:18

(Tổ Quốc) - Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1576/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bài trừ hủ tục lạc hậu  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Văn hóa

Lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phát huy vai trò của chủ thể văn hóa trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

Đồng thời nâng cao nhận thức về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó vận dụng hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín về công tác quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; trang bị kiến thức cơ bản để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham gia lớp tập huấn gồm 87 học viên là các nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Các học viên sẽ được các chuyên gia, nhà nghiên cứu truyền tải các chuyên đề về: Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong tình hình mới; Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; bài trừ hủ tục lạc hậu và xây dựng môi trường văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác phòng, chống bạo lực gia đình và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác xây dựng gia đình văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác giữ vững an ninh, trật tự xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và bảo vệ nền di sản văn hóa dân tộc trên môi trường không gian mạng./.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ