• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát triển báo chí, xuất bản, văn hoá, văn học nghệ thuật của khu vực gắn với gìn giữ và phát huy văn hóa bản địa

Thời sự 15/04/2024 20:17

(Tổ Quốc) - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cấp ủy và chính quyền địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn và hành động quyết liệt, cụ thể hơn để đầu tư cho báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật; quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển báo chí, xuất bản, văn hoá, văn học nghệ thuật của khu vực gắn với gìn giữ và phát huy văn hóa bản địa...

Phát triển báo chí, xuất bản, văn hoá, văn học nghệ thuật của khu vực gắn với gìn giữ và phát huy văn hóa bản địa - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Ngày 15/4/2024, tại tỉnh Phú Thọ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức cuộc gặp mặt với các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Cuộc gặp mặt nằm trong chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và phát biểu kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra vào tháng 11/2021.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã nghe thông tin về một số kết quả nổi bật về tình hình công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi về tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác; đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật tại khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ nói chung phát triển.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ đã thông tin, tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc, nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương.

Đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm báo, làm xuất bản trong khu vực đã sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, bám sát hơi thở cuộc sống gắn với văn hóa bản địa; thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, các hội văn học nghệ thuật khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trong việc thông tin, tuyên truyền, cổ vũ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật cần chú trọng việc thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu các cấp ủy và chính quyền địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn và hành động quyết liệt, cụ thể hơn để đầu tư cho báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật; quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật của khu vực gắn với gìn giữ và phát huy văn hóa bản địa;

Đồng thời, có cơ chế, môi trường thúc đẩy và phát huy các tài năng văn học nghệ thuật của địa phương, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ, người làm báo, người làm xuất bản để mọi người có thể sống được với nghề, sống đúng bằng tài năng và sự cống hiến của mình./.

Bảo Trân

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ